„ZAPADNI BALKAN“ U POLITIČKOM DISKURSU

Pripremio: dr. sci. Saša Gajić Novi impulsi čine termin „Centralnog Balkana“ i Srbije kao „centralnobalkanske zemlje“ posve adekvatnim novim prilikamaPojmovne odrednice i njihova značenja, jezik koji se koristi – veoma utiču na poimanje sveta i njegovo razumevanje. Terminologija, i u javnoj i u stručnoj upotrebi, neizbežno…

Opširnije

DALEKO OD RODNOG KRAJA I OTADŽBINOM U SRCU

Pripremila: Zorica DragovićOdlučila se da u jutru u kom se na put sprema, patuljku neda da je obeshrabri. Krenula je sa sinom i njegovom devojkom ka velikom srpskom gradu, u kome se odvijaju sva srpska zbivanja, gde svi putevi vode i iz kog se istim putevima svi vra…

Opširnije

VREME JE STALO

2x Pripremila: Zorica DragovićVreme je stalo. Zašto? Ne znamo. Rekli su nam da mora da stane. U stvari rekli su nam da treba da stane.U tom zaustavljenom vremenu zaustavili su i naša razmišljanja, našu logiku. Zaustavili su naš životni, umni impuls. Zaleđenog pokreta…

Opširnije

CRNA GORA U NEOOSMANSKOJ STRATEGIJI

Pripremio dr.sci. Saša Gajić Turska je zainteresovana za ulaganje u područjima severne Crne Gore, koja čine još uvek nepovezani deo „zelene transverzale“ Neoosmanizam kao uobličeni spoljnopolitički izraz „tursko-islamske sinteze“ teži stvaranju jednistvene interesne sfere na nasleđu i na prostoru nekadašnjeg Osmanskog…

Opširnije

AKTIVNOSTI SAVEZA SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE U GODINI 2013

  01. NASTUPANJE UDRUŽENJA SRPSKIH KNJIŽEVNIKA SLOVENIJE UZ ORGANIZACIJU SSDS  »DAN SRPSKE POEZIJE«, Međunarodno takmičenje u poeziji “Zlatno pero” 2013, “Pesma kao ogledalo istine itd.02. ODRŽAVANJE KONFERENCIJE O NASTANKU SUBJEKTA SAVETA NACIONALNOG SRPSKOG RASEJANJA U LJUBLJANI ZA PETROVDAN I FORMIRANJE ISPOSTAVA DIJASPORE PO DRUGIM SLOVENSKIM…

Opširnije