Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tradicionalni VIII međunarodni godišnji konkurs za pesničko priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2017

 

U Ljubljani, dana: 23. februara 2017

Početak: 01. mart 2017

Kraj konkursa: 01. maja 2017

 

Priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2017 za najbolju pesmu dodelićemo  u Ljubljani 26. avgusta 2017. godine na 8. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” u Ljubljani, a konkurs je otvoren od 01. marta do 01. maja 2017

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće  obavešteni u roku od 15 dana po završetku konkursa pismenim putem i putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] i [email protected]. S obzirom da se ove godine navršava sedmo tradicionalno prezentovanje srpske kulture, nagrada će tim povodom biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 25 do 27. avgusta 2017.

Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz  dobitnike tog vrednog priznanja i slično.

Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od priznanja na istom tradicionalnom konkursu) satara  18 ili više godina koji  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz tri još neobljavljene pesme. Pesme trebaju biti u srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) u tri primerka šifrovane za tri članski stručni Žiri formiran u sklopu USKS, na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj –  konkurs pesničkog priznanja i nagrade “ZLATNO PERO” 2017. Nepotpune konkursne predloge Žiri će izdvojiti iz rešavanja.

 

Za priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2017, biće izabrane tri najbolje takmičarske pesme koje odredi  takmičarski Žiri. Pesme mogu biti različite izborne tematike ali ne i one koje vređaju bilo koje nacionalno, versko, lično ili političko dostojanstvo i rasni identitet, bilo pojedinca ili naroda.

Dakle, izbor tri najbolje pesme ulaze u konkurenciju.

Kako bi Žiri lakše ostvario uvid u autorstvo pesničkih intelektualnih radova, autori su pozvani da pošalju tri puta po tri primerka svojih pesama, jednu fotografiju uz kraću biografiju najkasnije do 01. maja 2017 na gore navedenu adresu organizatora (moguće je sve zajedno poslati u jednom pismu).

Konkursne pesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijumima organizatora.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu www.srpski-knjizevnici.org i www.srpska-dijaspora.org

Pravo učešća imaju: različita udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorija (država) gde žive Srbi. U obzir će biti uzimane prijave na srpskom jeziku dostavljene pravovremeno, isključivo poštom na zahtevanu adresu. Konkurs je otvoren  do 01. maja 2017. godine, a njegovi konkursni materijali se ne vraćaju.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, ali medalja, znački i povelja  USKS uz očekujuće skromne novčane iznose koji će biti usmereni za nezbrinutu decu:

  1. za postignuto prvo takmičarsko mesto sa zlatnom medaljom, značkom i poveljom USKS uz takmičarsku  lentu (peškir).
  2. za postignuto drugo takmičarsko mesto sa srbrnom medaljom, značkom  i poveljom USKS
  3. za postignuto treće takmičarsko mesto bronzana medalja, značka i povelja USKS.

Putne troškove (avtzobusom ili železnicom) hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od hotela u  Ljubljana, te prehranu za vreme dodele takmičarskih priznanja i nagrada za uspešne učesnike snosiće USKS.  Pojedine druge pesme učesnika koji nisu izabrani za prvo, drugo ili treće konkurisano mestio biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima kod konkurisanja želimo puno sreće.

Dobitnici će biti učesnici pesničke večeri USKS u Ljubljani 26. avgusta 2017, a biće mu objavljen i Književni portret u srpskom mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora”.

Priznanja i nagrada će biti svečano uručena u avgustu u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 u Ljubljani. Napomena – za ovaj konkurs upotrebljava se i Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS i USKS.

За конкурсни одбор, председник Saša Gajić

 

         ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE

САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ

ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI

UДRUЖЕЊЕ SRPSКИH КЊИЖЕВNИКА U SLOВЕNИЈИ

Linhаrtoва cеstа 13 Ljubljаnа 1109 p.p. 2595

E-pošta: [email protected] ili [email protected]

www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org

059/931-023 Fаx.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

 

IZJAVA ZA VII GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS

 ZA PESNIČKO PRIZNANJE I NAGRADU “ZLATNO PERO” 2017

 

 

 

Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………………………………………………………………

 

Datum i mesto rođenja …………………….……………….……….JM broj……………..…………………

 

Adresa boravka……………………………………………………………………………………………………

 

ID br.:………………………….……'……………………..…Adresa e-pošte:: …………………………

 

Zanimanje, stepen obrazovanja:

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Napomena!  Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni  isključivo za potrebe konkursa.

 

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovi navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada.

 

U …………………………., datum: …………….………..…

 

Izjavu overavam svojeručnim potpisom: ………………….……………