Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SRBI U EVROPSKOJ SLOVENIJI GRAĐANI NIŽEG REDA

Srbi u Sloveniji (200.000) najbrojnija još nepriznata manjina veoma je zabrinut, velikadiskriminacija do njih uz diskreditacije i pojedine policijske video montaže, te pojedine montirane sudske postupke ubija srpsko poštenje, pravdu i dostojanstvo.Diskriminacija i diskreditacije u svim pogledima, bilo to kod zapošljavanja, studiranja ili konkurisanja, pa čak kod raspodele Evropskih novčanih sredstava koje EU šalje za ranljive kulturne zajednice u Sloveniji, a deli ih Ministarstvo za kulturu R. Slovenije,već devet godina, Srbi nisu dobili na konkursima sa strane Saveza i njegovih društava niti jednoga evra. Upravo tih godina razdeljeno je u Sloveniji oko 20 miliona evra.Većinu toga novca se razdeli za slovenske subjekte (firme, zavode, društva), bilo bi to veoma lepo ako bi se bar pomislilo da su Srbi u Sloveniji građani bar srednjeg reda.Dakle, kako se činjenično svih ovih 25 godina postupa do Srba u Sloveniji ispada, dajedino oni nisu ranljiva kulturna zajednica, a slovenački subjekti jesu. Naravno, tomnepravdom Srbi se već nekoliko godina bude, boreći se za svoja ugrožena ljudskaprava. Srpska kultura i jezik su u Sloveniji, kao jednoj od savremenih članica EU suveć ugašeni. Zadnji popis stanovništva u Sloveniji 2011 je Srbe kao naciju prestao voditi u svom registru. Tako ispada, da u Sloveniji Srba statistički nema. Pojedina srpska društva i Savez ima priznat status državnoga interesa za kulturu, a to znači da mogu na konkursima za kulturu već u startu dobiti do 20% više nego oni koji to nisu. Dakle, to je samo na papiru, inače u praksi Srbi su građani nižeg reda, većinom oni ne prime ništa. Dana 27.8.2016 ispred zgrade Društvenog doma Ljubljana Bežigrad,Linhartova cesta broj 13 u 12 i 30 sati izvest će se Protestni marš nezadovoljstva i to ispred: Ministarstva za kulturu, Ministarstva unutrašnjih poslova, Državnog tužilaštva, Okružnog, Višeg i Vrhovnog suda Slovenije te Slovenske protikorupcijske  komisije. Istoga dana na istoj adresi sa početkom u 17:00 sati oformiće se i prva srpska stranka u Sloveniji sa nazivom “SOCIJALNA STRANKA SRBA SLOVENIJE”.Poslan je i dopis Vladi R. Slovenije, da našu delegaciju po mogućnosti što pre primi predsednik. Ako delegacija ne bi bila primljena, ne isključuje se nastavak protesta pred Vladom R. Slovenije i većim gradovima, već krajem ove godine nadalje, odvijaće se povremeno prometno paralizovanje državnih graničnih prelaza, većih gradova,pokretanje bojkota kupovine slovenačke robe po EU članicama i izvan nje i to preko pojedinih političkih stranaka i nevladinih organizacija. Sve to, dok se u Sloveniji prava Srba ne digne na neki veći nivo iz ranga državljana nižeg reda, kao i priznanje naše najveće još nepriznate srpske zajednice. Mi tražimo samo ono što slovenačke priznate manjine uživaju u Srpskoj – BiH, Srbiji itd. već 25 godina. Srpski pojedinci i pojedina društva koja su hipotetično kupljena nas nimalo nezanimaju. Mi tražimo svoja prava,mada nas već kod toga pokušavaju onemogućiti sa montiranim policijskim i sudskim postupcima. Istini za volju i u Sloveniji je korene raširila korupcija i ljulja čak izvršnu granu slovenačke pravne države.
Za pravdu, naciju, poštenje i dostojanstvo. Organizatori.