Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KONKURS ZA UPIS STUDENATA

LOGO SSDS (1)Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
i SSDS – Centar za visoke strukovne studije u Ljubljani
raspisuju

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE (prvi konkursni rok)
na studijske programe – module:

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO – MODUL: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
(20 studenata – samofinansiranje)

INŽENJERSKI MENADŽMENT – MODUL: KRIZNI MENADŽMENT
(20 studenata – samofinansiranje)

Prijava na konkurs: 23 i 24.06.2016. godine (od 0800 do 1100 sati).

Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE, polaganje UTORAK, 28.06.2016. godine u 1000 sati u prostorijama Centra. Prijemni ispit je test opšte tehničke kulture.

Upis: od 01.07.2016. godine do 08.07.2016. godine (od 0900 do 1300 sati).

Uslov za konkurisanje: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.

ŠKOLARINA za samofinansirajuće strane studente iznosi 1.300 eura. Logistička podrška Centra za visoke strukovne studije u Ljubljani za strane studente iznosi 300 eura.

Rokovi septembarskog upisnog roka će biti naknandno utvrđeni.

Prijava kandidata: Kandidati koji učestvuju na konkursu za upis u prvu godinu studija pored popunjene prijave, koju dobijaju u Centru, prilažu originale ili fotokopije sledećih dokumenata:
1. Svedočanstva svih razreda i diplomu srednje škole.
2. Ličnu kartu ili pasoš na uvid.
3. Dokaz o nostrifikaciji svedočanstva i diploma srednje škole (ukoliko nostrifikacija nije završena student se upisuje uslovno do završetka procesa nostrifikacije).
4. Izjava stranog studenta da nastavu može pratiti na srpskom jeziku.
5. Dokaz o uplati troškova polaganje za prijemni ispit 45 eura.

Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt Škole www.vts-zr.edu.rs ili sajt https://srpska-dijaspora.org, telefon Škole +381(23)562389 (studentska služba Škole) ili telefon Centra 059/931-023 (041-369-457), ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

http://www.vts-zr.edu.rs/index.php/studije/kandidati-iz-slovenije