Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

III. MEĐUNARODNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR “MISS FOLKLORA SRPSKE DIJASPORE EVROPSKE UNIJE” LJUBLJANA 2015

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
Linhartova cesta 13 Ljubljana 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

III. MEĐUNARODNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR “MISS FOLKLORA SRPSKE DIJASPORE EVROPSKE UNIJE” LJUBLJANA 2015

U Ljubljani, dana: 15.05. 2015
Početak prijave: 15. maja 2015
Kraj prijave: 30. juna 2015

Takmičarke koje budu uvrštene za prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto, koje sleduju priznanja uz plakete (zlatna, srebrna ili bronzana SSDS) uz pobedničku lentu, dok kandidatkinja sa osvojenim prvim takmičarskim mestom, odnosno nazivom MISS sleduje i novčana nagrada (odvisna od sponzora, koja se usmerava za humanitarni sektor SSDS. Takmičarkama će pripadajuće nagrade biti uručene u okviru velike međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “ 7. Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 28. avgusta do 30. avgusta 2015.
Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, ‘ 059/931-023, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] ili [email protected]
Za takmičenje na ovom natječaju mogu se natjecati folkloristkinje, koje su uključene u jedno od registrovanih kulturno umetničkih društava EU u starosti od 18 do 28 godine.
Potrebno je da pravovremeno pošalju svoje overene prijave sa tri fotografije (jedna u celini, druga do pasa) po sopstvenom izboru u jednoj od srpskih narodnih nošnji i treća po sopstvenom izboru odeće i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenskom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – prijava za “MISS SRPSKOG FOLKLORA DIJASPORE EU” 30. avgusta 2015 u Ljubljani. Nepotpune prijave organizatori će izdvojiti iz rešavanja.

Izabrane kandidatkinje biće smeštene u Hotelu Bit Center Ljubljana. Putne troškove (autobusa ili voza) i hotelske troškove snosiće organizator.
Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa stručnom komisijom i kriterijumima organizatora.
Nagrade će biti svečano uručene u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 u Ljubljani 30. avgusta 2014.

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE
1109 Ljubljana pp 2595, Linhartova cesta 13.
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

III. Godišnji međunarodni javni natječaj za izbor “Miss folklora srpske dijaspore evropske unije” u Ljubljani 30. avgust 2015.
PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ

Naziv kulturno umetničkog društva:
Grad:
Adresa:
Kontakt osoba: mobilni:_______________________

fiks. tel:_________________faks:_________________e–mail adresa:___________________

Ime i prezime kandidatkinje:
Visina i težina kandidatkinje:

Mesto, datum i godina rođenja, državljanstvo uz adresu boravka i broj ličnog dokumenta: ………………………………………………………………
Kraći opis zanimanja uz biografiju: ………………………………………………………………………………………………

Izjava: Potvrđujem da se slažem sa svim uslovima organizatora (stručne komisije i njihovog pravilnika). Slažem se takođe, da se moje sve tri fotografije objave u različitim medijima, kao i medijima organizatora. Napomena, fotografije se ne vraćaju.

U ______________2015. godine
Kandidatkinja i potpis: m.p Odgovorno lice KUD

___________________

 

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE
1109 Ljubljana pp 2595, Linhartova cesta 13.
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

III. МЕЂУНАРОДНИ ЈАВНИ НАТЈЕЧАЈ ЗА ИЗБОР “МИС ФОЛКЛОРА СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ” ЉУБЉАНА 2015

У Љубљани, дана: 15.05. 2015
Почетак пријаве: 15. маја 2015
Крај пријаве: 30. јуна 2015

Такмичарке које буду уврштене за прво, друго или треће такмичарско место, које следују признања уз плакете (златна, сребрна или бронзана ССДС) уз победничку ленту, док кандидаткиња са освојеним првим такмичарским местом, односно називом МИС следује и новчана награда (одвисна од спонзора, која се усмерава за хуманитарни сектор ССДС. Такмичаркама ће припадајуће награде бити уручене у оквиру велике међународне традиционалне годишње презентације “ 7. Весели дани српске дијаспоре Словеније”, који трају у Љубљани од 28. августа до 30. августа 2015.
Обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.српска-дијаспора.орг и www.српски-књизевници.орг. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, ‘ 059/931-023, гсм. 041/369-457 или путем електронских адреса: [email protected] или [email protected].
За такмичење на овом натјечају могу се натјецати фолклористкиње, које су укључене у једно од регистрованих културно уметничких друштава ЕУ у старости од 18 до 28 године.
Потребно је да правовремено пошаљу своје оверене пријаве са три фотографије (једна у целини, друга до паса) по сопственом избору у једној од српских народних ношњи и трећа по сопственом избору одеће и то за време објаве. Пријаве требају бити у словенском или српском језику (ћирилица или латиница), на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај – пријава за “МИС СРПСКОГ ФОЛКЛОРА ДИЈАСПОРЕ ЕУ” 30. августа 2015 у Љубљани. Непотпуне пријаве организатори ће издвојити из решавања.

Изабране кандидаткиње биће смештене у Хотелу Бит Центер Љубљана. Путне трошкове (аутобуса или воза) и хотелске трошкове сносиће организатор.
Такмичарско натјецање биће вредновано у складу са стручном комисијом и критеријумима организатора.
Награде ће бити свечано уручене у великој дворани Друштвеног центра Љубљана – Бежиград, Линхартова цеста број 13 у Љубљани 30. августа 2014.

3. Годишњи међународни јавни натјечај за избор “Мис фолклора српске дијаспоре европске уније” у Љубљани 30. август 2015.
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ НАТЈЕЧАЈ

Назив културно уметничког друштва:
Град:
Адреса:
Контакт особа: мобилни:_______________________

фикс. тел:_________________факс:_________________е–маил адреса:___________________

Име и презиме кандидаткиње:
Висина и тежина кандидаткиње:

Место, датум и година рођења, држављанство уз адресу боравка и број личног документа: ……………………………………………………………………………………
Краћи опис занимања уз биографију: …………………………………………………………………………

Изјава: Потврђујем да се слажем са свим условима организатора (стручне комисије и њиховог правилника). Слажем се такође, да се моје све три фотографије објаве у различитим медијима, као и медијима организатора. Напомена, фотографије се не враћају.

У _________________

__________2015. године

Кандидаткиња и потпис: м.п Одговорно лице КУД

___________________