Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KNJIŽEVNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI  KONKURS »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – Ljubljana 2023.

 ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ ЕВРОПСКE АКАДЕМИЈE СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Trg prekomorskih brigad 1., Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm : 00386-641-788-48

ili  00387-66/746-757

Naučni i međunarodni konkurs za priznanje i nagradu »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2023. godine
U Ljubljani, 03. april 2023. godine
Početak: 03. april 2023. godine
Kraj konkursa: 18. maj 2023. godine

Priznanje i nagradu »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2023. dodijelićemo u Ljubljani ili nekoj od opština R. Srpske ili Srbije.

 Tom prilikom biće upriličeno posebno pjesničko veče uz dobitnike tih vrijednih nagrada i  priznanja.
Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od glavnih nagrada i priznanja na istom tradicionalnom  konkursu) stara 18 ili više godina, koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz slanje tri još neobjavljene pesme. Pjesme trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica)  dostavljene u tri primjerka, šifrovane i potpisane za sva tri člana stručnogi  žirija. Žiri je formiran u skladu sa pravilnikom USKS. Radove treba slati  na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – međunarodni konkurs književnog  priznanja i nagrade »PESMA GODINE« BALKANA i EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2022. Nepotpune konkursne predloge Žiri neće uzeti u razmatranje.

Najbolji takmičari, koji osvoje  prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto, biće  obavješteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obavještenja u elektronskom mediju Srpske dijaspore www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, ili putem elektronskih adresa: srpska. [email protected]  i  [email protected] 

Uslovi konkursa:

•    Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 godina koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i biografiju ne dužu od 7 rečenica.

•    Učesnici šalju tri, još neobjavljene, pjesme (izuzetak su mediji Srpska dijaspora ili Otadžbina) u tri primjerka.

•    Radovi se potpisuju svojeručnim potpisom, a dodatno i šifrom (u istoj koverti trebaju poslati i rješenje šifre).

•    Radovi ne smeju da vrijeđaju vjerski, nacionalni i polni identitet.

•    Pisati u fontu  Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (adresu na ćirilici pošta odbaci).

•    Tema pjesama je ljubav (prošla, sadašnja i neuzvraćena), u slučaju da je neka od prijavljenih pesama već bila objavljivana( izuzev u medijima Srpska dijaspora ili Otadžbina) nagrada i priznanja se poništavaju.

•    Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju,  broj telefona i mejl adresu.

•    Pristigli radovi se ne vraćaju.

•    Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.

•    Radove procenjuje petočlani stručni žiri formiran u sklopu UEASNU.

Nagrada se sastoji od plaketa, orfeja, priznanja, ali i medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja UEASNU, SSDS ili USKS uz moguće i za novčane iznose ukoliko ih neko donira.

 Nagrade:

1. za postignuto prvo takmičarsko mjesto nagrada sa zlatnim orfejom, ili zlatnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 

2. za postignuto drugo takmičarsko mjesto nagrada sa srbrnom orfejom ili srebrnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 

3. za postignuto treće takmičarsko mjesto nagrada sa  bronzanim orfejom ili plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU plaketa, ali i medalja i povelja UEASNU. 

4. za dodatne (3) tri nagrade za najemotivniju, najromantuičniju i najorgionalniju ljubvnu pjesmu, nagrade će se sastojati od znački uz diplomu UEASNU. 

 Hotelske rezervacije i prenoćišta (1), u jednom od motela u mjestu dodjele za glavne nagrađene (one iz okruženja koji su udaljeniji više  od 200 km od tog mjesta), snosiće UEASNU. Pojedine pjesme učesnika, koje nisu izabrane za prvo, drugo i treće nagrađeno mesto, biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima prilikom  konkurisanja želimo puno sreće.
Dobitnici će biti učesnici pjesničke večeri USKS u Ljubljani  ili nekoj od opština Srpske ili Srbije, takođe, biće im objavljena i  fotografija uz kraću biografiju u mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora” ili  UEASNU.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primijeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina nemaju prava učešća) USKS, SSDS ili ili  UEASNU. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom ista ostaju vlasništvo organizatora.

Radove slati isključivo običnom poštom na adresu:  Združenje evropske akademije srbskih znanosti in umetnosti, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana 1107  p.p 2315 Slo.

Sa naznakom: Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade »PESMA GODINE 2023«.


 Organizator

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ ЕВРОПСКE АКАДЕМИЈE СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Trg prekomorskih brigad 1 Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org

Naučni međunarodni godišnji konkurs za priznanje i nagradu  »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2023.

IZJAVA ZA  NAUČNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS
ZA PRIZNANJE I NAGRADU »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2023.

Ime i prezime učesnika/ce:……………………………………………………………………………………………

Datum i mjesto rođenja …………………….……………….……….JMB……………..……………

Adresa boravka……………………………………………………………………………………………………

……………………..…Adresa e-pošte:: ………………………….:………………………….……

Zanimanje, stepen obrazovanja:

……………………………………………………………………………………………………………

Napomena! Vaši lični podaci biće zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Izjava:

»Dozvaljam objavu svojih pjesama u medijima »Srpska dijaspora«,  reviji »OTADŽBINA« ili  UEASNU bez bilo kakvih nadoknada, u slučaju  da me Žiri konkursa ,kroz raspisane kriterije, izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da sam isključivo ja autor konkurisanih pjesama i da još nisu javno bile objavljivane (izuzev medija Srpska dijaspora ili Otadžbina). Dakle, nemam nikakvih primjedbi  na objavljeni konkurs i slažem se sa svim navedenim kriterijima. Na osnovi navedenog, pristajem da  učestvujem na konkurs i u slučaju da osvojim neku od nagrada lično ću doći preuzeti svoju  nagradu, kako me organizatori ne bi otpisali kao nezainteresovanog kandidata.

U …………………………., datum: …………….………..…

Izjavu overavam pravno i fizički  svojeručnim potpisom: ………………….……………