Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PREVENTIVOM PROTIV POŽARA

 

Cenjeni prijatelji, pokušaću sada malo da vas i kao stručnjak zaštite od požara malo informišem u vezi nastalog vala skoro nepodnošljive toplote, a koja uzrokuje često i požare. Dakle, pogledajte bar okolo svojih kuća (imanja) i pravo vremeno odstranite bilo kakve staklene flaše ili komade stakla. Lično sam pre pisanja strukovnog gradiva proverio sledeće – stavio sam komad dna od staklene flaše i usmerio ga prema sunčevim zracima na vanskoj temparaturi od 39 C/st. u roku od 30 sekundi već je par metara od navedenog komada stakla počela gorati sitna suha trava. Naravno, zrake sunca su se prelamale od komad stakla te tako dizale na mestu paljenja dodatnu temparaturu koja je uzrokovala plamen uz druga dva požarna uslova. Moja malenkost, Saša Gajić. Pa – Srećno!