Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu ”SUZE KOZARE I KORENI KOZARE” GRADIŠKA I LJUBLJANA  2021.  

NARODNA BIBLIOTEKA GRADIŠKA

Mitropolit  G.Nikolajevič 22, Gradiška, R.Srpska

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI- biblioteka ”VUK KARADŽIĆ” Ljubljana

Trg prekomorskih brigada 1 Ljubljana

U Gradišci, dana 30. mart 2021.

Početak : 30. mart 2021.
Kraj konkursa : 15. maj 2021.

Književno priznanje i nagradu ”SUZE KOZARE I KORENI KOZARE” GRADIŠKA  2021. za najbolju pjesmu dodjelićemo u  Gradišci na književnoj-kulturnoj manifestaciji ”SUZE KOZARE” GRADIŠKA 2021. (tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskoj adresi Narodne biblioteke i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obavješteni u roku od 30 dana po završetku konkursa pismenim putem, obavještenjem na sajtu Narodne biblioteke Gradiška i putem obavještenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora.

Za priznanje i nagradu ”SUZE KOZARE I KORENI KOZARE” GRADIŠKA  2021. biće izabrane tri najbolje takmičarske pjesme или приче koje odredi takmičarski žiri. Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od glavnih nagrada i priznanja na istom tradicionalnom nazivu konkursа). Konkursne pjesme i priče  će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.biblioteka-gradiska.com  ; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org

 POTPUNI  KONKURSNI  MATERIJAL

Teme konkursa: »Stradanje Srba kozarskih opština Republike Srpske« za autore starije od 18 godina ili za širenje konkursa priča »Stradanje Srba kozarskih opština«, za učenike osnovnih i srednjih škola od 12 do 18 godina.

 • Ukoliko je prijavljena pjesma ili priča već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
 • Poslati fotografiju,kraću biografiju,adresu autora,broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).
 • Učesnici šalju tri još neobjavljene pjesme, ili priče, u tri primjerka.
 • Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rješenje iste.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Pisati u fontu Times New Roman 12.
 • Radovi ne smiju da vrijeđaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
 • Radove procjenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.

Nagrada se sastoji od orfeja, plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS, SSDS ili UEASNU:

 • Za postignuto prvo takmičarsko mjesto: zlatna plaketa ili orfej, medalja, zahvalnica i povelja.
 • Za postignuto drugo takmičarsko mjesto: srebrna plaketa ili orfej, medalja, zahvalnica i povelja
 • Za postignuto treće takmičarsko mjesto: bronzana plaketa ili orfej, medalja, zahvalnica i povelja

Žiri može dodatno nagraditi,uz pristanak organizatora i tri autora,čije su pjesme najautotičnije, najslikovitije, najorginalnije, zlatnom značkom,diplomom i zahvalnicom USKS ili SSDS.

Organizatori raspisuju  dodatni konkurs za najuspeliju priču napisanu do jedne stranice formata A4 “Koreni Kozare”, za učesnike osnovnih i srednjih škola R.Srbije i Srpske, okruženja i dijaspore. Tema konkursa »Koreni Kozare« je stradanja Srba kozarskih opština. Za najuspelije 3 priče slijedi jedna od nagrada od SSDS, USKS ili UEASNU: A) prva povelja i zlatni orfej ili plaketa (možda i novčana nagrada). B) druga i treća, diploma i zlatna značka. Radovi se šalju na gore navedenu adresu, a izjave za maloljetne učesnike treba potpisatri jedan od roditelja kod potpisanog učesnika.

NAPOMENA-za konkurse  žiri će primjeniti »Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS, USKS«.

Rezervacije i prenoćište u jednom od motela u Gradišci ili njezinoj periferiji, takmičarskih priznanja i nagrade isključivo za glavne nagrađene snosiće Udruženje srpskih književnika u Sloveniji isključivo za nagrađene koji su udaljeniji od 200 km od mjesta dodjele.

Radove slati na adresu:

Narodna biblioteka Gradiška

Mitropolit Georgije Nikolajevič 22

78.400  Gradiška, R.Srpska , BiH

sa naznakom : Ne otvaraj – konkurs književnog priznanja i nagrade ”SUZE KOZARE ILI KORENI KOZARE” GRADIŠKA I LJUBLJANA 2021.

Za dodatne informacije

Kontakt osoba: Danijela Brajić 051/826-321 ; 066/212-519 el.pošta:[email protected]

Za konkursni žiri predsjednik stručnog žirija  mr Rajka Golić

IZJAVA ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU ”SUZE KOZARE I KORENI KOZARE”  GRADIŠKA I LJUBLJANA 

Ime i prezime učesnika/ce:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum i mjesto rođenja :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jedinstven matični broj :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa boravka :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa e-pošte :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Broj telefona :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zanimanje,stepen obrazovanja :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napomena!!!!  

Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima <<Srpska dijaspora>> revije <<Otadžbina>> bez bilo kakvih nadoknada u slučaju da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem: da su dostavljene (3) tri pjesme  ili (3) tri neobjavljene priče moje i nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim, kao i pravilnikom organizatora i samim izbornim kriterijima. Na osnovu navedenog  učestvujem na navedenom konkursu. Prilikom  moguće uspješnosti lično ću doći,preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.

U   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Izjavu ovjeravam pravno i fizički svojeručnim potpisom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Za malolјetne učesnike potpis roditelja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Међународни конкурс за књижевно признање и награду ”СУЗЕ КОЗАРЕ” и „КОРЕНИ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА 2021.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГРАДИШКА

Митрополит  Г.Николајевич 22, Градишка, Р.Српска

УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ- библиотека ”ВУК КАРАЏИЋ” Љубљана

Трг прекоморских бригад 1, Љубљана 1001

У Градишци, дана 30.маrt 2021.

Почетак: 30. mart 2021.
Крај конкурса: 15. maj 2021.

Књижевно признање и награду ”СУЗЕ КОЗАРЕ и КОРЕНИ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2021. за најбољу пјесму и причу додјелићемо у  Градишци или Бaњој Луци на књижевно- културној манифестацији ”СУЗЕ КОЗАРЕ и КОРЕНИ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2021. (тачан датум биће накнадно објављен на електронској адреси Народне библиотеке и УСКС).
Најбољи такмичари који буду уврштени у прво,друго или треће такмичарско мјесто биће обавјештени у року од 30 дана по завршетку конкурса писменим путем,обавјештењем на сајту Народне библиотеке Градишка и путем обавјештења у електронском медију Srpska dijaspora.

За признање и награду ”СУЗЕ КОЗАРЕ и КОРЕНИ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2021. биће изабране три најбоље такмичарске пјесме или (3) три приче које одреди такмичарски жири. За признања и награду могу конкурисати сва лица (изузев оних који су били награђивани и добитници главних награда на истом традиционалном називу конкурса). Конкурсне пјесме и приче ће бити вредноване у складу са критеријима организатора а резултати конкурса биће објављени на сајту: www.biblioteka-gradiska.com  ; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org

ПОТПУНИ  КОНКУРСНИ  МАТЕРИЈАЛ

 • Теме пјесама: „Страдање Срба козарских општина Републике Српске“.
 • Аутори старији од 18. година, а за учеснике основних и средњих школа „КОРЕНИ КОЗАРЕ“ 
 • Уколико је пријављена пјесма или прича већ била објављивана, награда и признањe се поништавају.
 • Послати фотографију, краћу биографију,адресу аутора,број телефона, мејл адресу и попуњену изјаву (Прилог 1).
 • Учесници шаљу три још необјављене пјесме или приче у три примјерка.
 • Радове потписати шифром, а у истој коверти послати рјешење исте.
 • Радови требају бити на српском језику (ћирилица или латиница) за чије ауторство одговарају кандидати.
 • Писати у фонту Times New Roman 12.
 • Радови не смију да вријеђају вјерски, национални и полни идентитет.
 • Радове процјењује трочлани стручни жири формиран у склопу организатора.
 • Пристигли радови се не враћају.

Награда се састоји од доље наведених: орфеја, плакета, медаља, значки, диплома, признања, захвалница и повеља УСКС, ССДС или УЕАСНУ:

 • За постигнуто прво такмичарско мјесто: златна плакета или орфеј, медаља, захвалница и повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту (пешкир).
 • За постигнуто друго такмичарско мјесто: сребрна плакета или орфеј, медаља, захвалница повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту (пешкир)
 • За постигнуто треће такмичарско мјесто: бронзана плакета или орфеј,  медаља, повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту (пешкир).
 • Организатори расписују и конкурс за најуспјешнију причу (од једне написане странице величине формата А4) за тему – страдање Срба козарских општина „КОРЕНИ КОЗАРЕ“ за учеснике основних и средњих школа Р. Србије, Републике Српске, окружења и дијаспоре. За најуспешније три приче слиједи награде од  ССДС, УСКС и УЕАСНУ и то: А) прва награда повеља, златни орфеј или плакета (можда и новчана награда); Б) и Ц) друга и трећа награда диплома и златна значка. Радови се шаљу на горе наведену адресу, а изјаве за малолетне треба да потпише једно од родитеља код потписаног учесника.

Жири може додатно наградити, уз пристанак организатора и три аутора, чије су пјесме издвојене, златном значком, дипломом и захвалницом УСКС.

НАПОМЕНА – за овај конкурс жири ће примјенити „Правилник о наградама и такмичењима ССДС и УСКС“. Резервације и преноћиште у једном од мотела у Градишци или њезиној периферији, те прехрану за вријеме додјеле такмичарских признања и награда за главне награђене учеснике сносиће Удружење српских књижевника у Словенији.

Радове слати на адресу:

Народна библиотека Градишка

Митрополит Георгије Николајевич 22

78.400  Градишка, Р.Српска , БиХ

Са назнаком : Не отварај – конкурс књижевног признања и награде ”СУЗЕ КОЗАРЕ ИЛИ КОРЕНИ КОЗАРЕ” ГРАДИШКА 2021.

За додатне информације

Контакт особа: Данијела Брајић 051/826-321 ; 066/212-519 ел.пошта:[email protected]

За конкурс приједседник стручног жирија мр Рајка Голић

ИЗЈАВА ЗА ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ ”СУЗЕ КОЗАРЕ И КОРЕНИ КОЗАРЕ”  ГРАДИШКА 2021.

Име и презиме учесника/це:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Датум и мјесто рођења :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Јединствен матични број :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адреса боравка :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адреса е-поште :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Број телефона :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Занимање,степен образовања :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Напомена!!!!  

Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.

Дозвољавам објаву својих ауторских пјесама у медијима <<Српска дијаспора>> ревије <<Отаџбина>> без било каквих надокнада у случају, да ме жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.

Као учесник изјављујем, да су (3) три достављене пјесме или (3) приче лично моје и немам никаквих примједби на објављени конкурс и слажем се са свим текстуално наведеним, као и правилником организатора и самим изборним критеријима.На основу наведеног  учествујем на наведеном конкурсу.Приликом  могуће успјешности лично ћу доћи, преузети своје признање или слично што ме припада, а ако не дођем сматрајте, да награду и признање не желим примити.

У   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Датум:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изјаву овјеравам својеручним потписом:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За малољетне потпис родитеља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .