Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KNJIŽEVNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – Ljubljana 2021.

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ ЕВРОПСКE АКАДЕМИЈE СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Trg prekomorskih brigad 1., Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

Naučni i međunarodni godišnji konkurs za priznanje i nagradu »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2021.
U Ljubljani, dana: 30. marta 2021.
Početak: 30. marta 2021.
Kraj konkursa: 30. maja 2021.

Priznanje i nagradu »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE 2021. dodelićemo u Ljubljani 28. avgusta 2021. godine na  12. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” u Ljubljani (ako bude tadašnja situacija to  dozvaljala, u suprotnom, dodjela će biti u jednom od gradova Republike  Srpske ili Srbije). Konkurs je otvoren od 30. marta  do 15. maja  2021.godine.

 S obzirom da se ove godine obeležava dvanaesta tradicionalna prezentacija srpske kulture, nagrada će tim povodom biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”,  mada se organizatori mogu odlučiti, da se navedene nagrade i priznanja podele na nekoj od predstojećih kulturno umetničkih prezentacija u R. Srpskoj ili Srbiji. Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz dobitnike tih vrednih nagrada i  priznanja.
Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od glavnih nagrada i priznanja na istom tradicionalnom  konkursu) stara 18 ili više godina, koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz slanje tri još neobjavljene pesme. Pesme trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica)  dostavljene u tri primerka, šifrovane i potpisane za sva tri člana stručnogi  žirija. Žiri je formiran u sklopu sa pravilnikom USKS. Radove treba slati  na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – konkurs književnog  priznanja i nagrade »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2021. Nepotpune konkursne predloge Žiri neće uzeti u razmatranje.

Najbolji takmičari koji osvoje  prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće  obavešteni u roku od 60 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpske dijaspore www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. [email protected]  i  [email protected] 

Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz poeziju i muziku za  dobitnike tih vrednih priznanja.

Uslovi konkursa:

 • Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 godina koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i biografiju ne dužu od 7 rečenica.
 • Učesnici šalju tri, još neobjavljene pesme, u tri primerka.
 • Radovi se potpisuju svojeručnim podpisom, a dodatno i šifrom, a u istoj koverti trebaju poslati i rešenje šifre.
 • Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
 • Pisati u fontu  Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (adresu na ćirilici pošta odbaci).
 • Teme pesama su ljubavne (prošla, sadašnja i neuzvraćena ljubav), u slučaju da je neka od prijavljenih pesama već bila objavljivana, nagrada i priznanja se poništavaju.
 • Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju,  broj telefona i mejl adresu.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Radove procenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu UEASNU.

Nagrada se sastoji od plaketa, orfeja, priznanja, ali i medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja UEASNU, SSDS ili USKS uz moguće i  novčane iznose ukoliko ih neko donira  i to:

 1. za postignuto prvo takmičarsko mesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija  70% sa zlatnim orfejom, ili zlatnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 
 2. za postignuto drugo takmičarsko mesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija  30% sa srbrnom orfejom, ili srebrnom plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU. 
 3. za postignuto treće takmičarsko mesto bronzanim orfejom, ili plaketom,  medaljom, zahvalnicom  i poveljom UEASNU plaketa ali medalja i povelja UEASNU. 
 4. za dodatne (3) tri nagrade za najemotivniju, najromantuičniju i najorgionalniju ljubvnu pesmuu, nagrade će se sastojati od znački uz diplomu UEASNU. 

 Hotelske rezervacije i prenoćišta, u jednom od motela u mestu dodele za glavne nagrađene (one koji su udaljeniji više  od 200 km od tog mjesta), snosiće UEASNU. Pojedine pesme učesnika, koje nisu izabrane za prvo, drugo, treće i četvrto nagrađeno mesto, biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima prilikom  konkurisanja želimo puno sreće.
Dobitnici će biti učesnici pesničke večeri USKS u Ljubljani  ili nekoj od opština Srpske ili Srbije, takođe, biće im objavljena i  fotografija uz kraću biografiju u mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora” ili  UEASNU.
Napomena – za ovaj konkurs upotrebljava se javna objava uz Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS, USKS i UEASNU .
Za konkursni žiri, generalni sekretar UEASNU i predsednik stručnog žirija  mr Rajka Golić

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ ЕВРОПСКE АКАДЕМИЈE СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Trg prekomorskih brigad 1. Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

Naučni međunarodni godišnji konkurs za priznanje i nagradu  »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2021.

IZJAVA ZA  NAUČNI MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS
ZA PRIZNANJE I NAGRADU »PESMA GODINE« BALKANA I EVROPSKE UNIJE – LJUBLJANA 2021.

 

Ime i prezime učesnika/ce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum i mesto rođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . .EMŠO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa boravka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa e-pošte:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zanimanje, stepen obrazovanja:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Napomena! Vaši lični podaci biće zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora«,  reviji »OTADŽBINA« ili  UEASNU bez bilo kakvih nadoknada u slučaju  da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da sam isključivo ja autor konkurisanih pesama i da još nisu javno bile objavljivane. Dakle, nemam nikakvih primedbi  na objavljeni konkurs i slažem se sa svim navedenim kriterijima. Na osnovi navedenog, pristajem da  učestvujem na konkurs i u slučaju da osvojim neku od nagrada lično ću doći preuzeti svoju  nagradu, kako me organizatori ne bi otpisali kao nezainteresovanog kandidata.

U . . . . . . . . . . . . . . . . . ., datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izjavu overavam pravno i fizički  svojeručnim potpisom: . . . . . . . . . . . . . . . . . .