Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Međunarodno takmičenje »Pesnikova duša« Ljubljana 2015

NAJBOLJI OD NAJBOLJIH

Izveštaj komisije za dodelu međunarodne literarnih medalja (nagrade) i povelja
uspešnosti akademskih kriterija 3. »Pesnikova duša« Ljubljan 2015 , Javna objava –
konkurs (broj: 28/10-USKS/2015) koji je trajao od 01.11 do 20.11.2015 za izbor najboljih od
najboljih, pod organizacijom Saveza srpske dijaspore Slovenije i Udruženja srpskih
književnika Slovenije.
Dana 21.11.2015 održan je u Ljubljani sastanak
komisije za dodelu međunarodne literarnih
medalja (nagrade) i povelja uspešnosti
akademskih kriterija 3. »Pesnikova duša«
Ljubljan 2015 – Saveza srpske dijaspore
Slovenije i Udruženja srpskih književnika
Slovenije.
Komisija je pregledala 197 radova koji su u
roku, predviđenim propozicijama konkursa,
prispeli na Savez srpske dijaspore i USKS, od kojih 17 nije sledilo konkursnom razpisu.
Komisija je pregledala spomenute radove i zaključila da propozicijama konkursa, kao i
literarnim kriterijama odgovaraju sledeća autorska dela.
Medaljske nagrade sa poveljama uspešnosti akademskih kriterija za knjižna izdanja poezije i
romana:
1. Za knjigu poezije godine sa zlatnom plaketom »San u kamenitom vrtu«, vrhunskoj
pesnikinji Violeti Božović;
2. Za roman godine sa srbrnom medaljom »Svetski rat protiv jednog čoveka«, srpskom
romanopiscu Radovanu Miliću;
3. Za roman godine sa poveljom uspešnosti i bronzanom medaljom »Tajna iz mladosti«,
srpskom romanopiscu Radi Panteliću.
Medaljske nagrade sa poveljama uspešnosti akademskih kriterija za rodoljubivu poeziju
godine:
1. Povelja uspešnosti sa zlatnom plaketom Velikoj pesnikinji Zorki Čordašević za pesmu
godine »Desanka moli za pomilovanje«;
2. Povelja uspešnosti sa srbrnom plaketom pesniku Ratku Popoviću za pesmu godine »Ne
budite deset Jugovića«;
3. Povelja uspešnosti sa bronzanom plaketom pesniku Miodragu Tomiću za pesmu godine
»Tvrd je Srbin, samo znaj«.
Medaljske nagrade sa poveljama uspešnosti akademskih kriterija za guslarsku poeziju
godine:
1. Povelja uspešnosti sa zlatnom plaketom velikom pesniku guslarskih pesama prof. dr. sci.
Čedomiru S. Ivanoviću za guslarsku pesmu godine »Pesma o hajduku Janku Šarčeviću«.
2. Povelja uspešnosti sa srbrnom plaketom pesniku guslarskih pesama Dragoslavu M.
Brnoviću za pesmu godine »Majka«.
3. Povelja uspešnosti sa bronzanom plaketom pesniku guslarskih pesama Ratku Popoviću
za pesmu godine »Petar Petrović Njegoš«.

Medaljske nagrade sa poveljama uspešnosti za ljubavnu poeziju:

1. Povelju uspešnosti akademskih kriterija sa zlatnom plaketom velikom pesniku Radi Panteliću za pesmu Moj cvete plavi;
2. Povelju uspešnosti akademskih kriterija sa srbrnom plaketom pesnikinji Mili Jovovanović za pesmu Šetnja sa njom;
3. Povelju uspešnosti akademskih kriterija sa bronzanom plaketom pesniku Radovanu Miliću za pesmu Kraj.

Napomena: Organizatori će pojedinima zasluženo podeliti na trećoj velikoj
pesničkoj prezentaciji u Ljubljani 28.11.2015, a oni koji nemaju osnovnih sredstava da
prisustvuju, biće im poslano po pošti, ili će biti pozvani na neku od sledećih književnih
prezentacija u godini 2016.
Iskrene čestitke!
Ljubljana, dana: 21.11.2015
Za organizatore predsednik SSDS i USKS
prof. Saša Gajić sv. r

Међународно такмичење »Песникова
душа« Љубљана 2015
НАЈБОЉИ ОД НАЈБОЉИХ

Извештај комисије за доделу међународне литерарних медаља (награде) и повеља
успешности академских критерија 3. »Песникова душа« Љубљан 2015 , Јавна
објава – конкурс (број: 28/10-УСКС/2015) који је трајао од 01.11 до 20.11.2015 за избор
најбољих од најбољих, под организацијом Савеза српске дијаспоре Словеније и
Удружења српских књижевника Словеније.
Дана 21.11.2015 одржан је у Љубљани
састанак комисије за доделу међународне
литерарних медаља (награде) и повеља
успешности академских критерија 3.
»Песникова душа« Љубљан 2015 – Савеза
српске дијаспоре Словеније и Удружења
српских књижевника Словеније.
Комисија је прегледала 197 радова који су у
року, предвиђеним пропозицијама конкурса,
приспели на Савез српске дијаспоре и УСКС, од којих 17 није следило конкурсном
разпису. Комисија је прегледала споменуте радове и закључила да пропозицијама
конкурса, као и литерарним критеријама одговарају следећа ауторска дела.
Медаљске награде са повељама успешности академских критерија за књижна издања
поезије и романа:
4. За књигу поезије године са златном плакетом »Сан у каменитом врту«, врхунској
песникињи Виолети Божовић;
5. За роман године са србрном медаљом »Светски рат против једног човека«, српском
романописцу Радовану Милићу;
6. За роман године са повељом успешности и бронзаном медаљом »Tajna из
младости«, српском романописцу Ради Пантелићу.
Медаљске награде са повељама успешности академских критерија за родољубиву
поезију године:
4. Повеља успешности са златном плакетом Великој песникињи Зорки Чордашевић за
песму године »Десанка моли за помиловање«;
5. Повеља успешности са србрном плакетом песнику Ратку Поповићу за песму
године »Не будите десет Југовића«;
6. Повеља успешности са бронзаном плакетом песнику Миодрагу Томићу за песму
године »Тврд је Србин, само знај«.
Медаљске награде са повељама успешности академских критерија за гусларску
поезију године:
4. Повеља успешности са златном плакетом Великом песнику гусларских песама
проф. др. сци. Чедомиру С. Ивановићу за гусларску песму године »Песма о хајдуку
Јанку Шарчевићу«.
5. Повеља успешности са србрном плакетом песнику гусларских песама Драгославу
М. Брновићу за песму године »Мајка«.
6. Повеља успешности са бронзаном плакетом песнику гусларских песама Ратку
Поповићу за песму године »Петар Петровић Његош«.

Медаљске награде са повељама успешности за љубавну поезију:

1. Повељу успешности академских критерија са златном плакетом великом песнику Ради Пантелићу за песму Мој цвете плави;
4. Повељу успешности академских критерија са србрном плакетом песникињи Мили Јововановић за песму Шетња са њом;
5. Повељу успешности академских критерија са бронзаном плакетом песнику Радовану Милићу за песму Крај.

Напомена: Организатори ће појединима заслужено поделити у Љубљани на трећој
великој песничкој презентацији у Љубљани 28.11.2015, а они који немају основних
средстава да присуствују, биће им послано по пошти, или ће бити позвани на нeку од
следећих књижевних презентација у години 2016.
Искрене честитке!

Љубљана, дана: 21.11.2015
За организаторе председник ССДС и УСКС
проф. Саша Гајић св. р