Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Srbi proslavimo u veselju 7522. Novu godinu (13.01.2015). Savez srpske dijaspore Slovenije.

Jesu li se Srbi odrekli svog kalendara sa sadašnjom 7522. godinom?

Svi koji izučavaju kalendare znaju da je ova 7522. godina, po starom srpskom kalendaru. Poznato je da se u svetu ljudi koriste sa 42 kalendara. Tako je u Burmi 1375. godina, Jevrejima 5774., Kinezima četiri hiljade sedamsto i neka. Dok je svoj način računanja vremena do nedavno imala i Švedska.

NOVA 15 ĆIR.

Srpski kalendar koristi se od 16. veka. Tako je računanje vremenskog događanja u svim poveljama, dokumentima, crvenim knjigama ili slično. Korištenje sopstvenog kalendara ne znači odricanje od ovoga koji je važeći na svetu. Sve je to stvar dogovora. Mi u Savezu srpske dijaspore Slovenije već tradicionalno proslavljamo svake godine (13. na 14. januar) Novu godinu uz kulturni program uz dobru muziku, piće i hranu i to do sitnih jutarnjih časova. To izvodimo u velikoj dvorani na sedištu našeg saveza i književnika (Ljubljana, Linhartova cesta 13.) Neka ste nam srećni, zdravi, veseli i uspešni. SSDS-Vodstvo.