Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

POZIVNICA

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
1109 Ljubljana p.p 2595, Linhartova cesta 13.
E-pošta: [email protected] ali [email protected]
www.srpska-dijaspora.org ali www.srpski-knjizevnici.org
‘ 059/931-023. Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

Poštovani,

Od 29.08.2014. do 31.08.2014. održavamo veliku kulturno umetničku prezentaciju srpske kulture u Ljubljani 6. Veseli dani srpske dijaspore Slovenije (poezija, drama, folklor, muzika i pesme).

Prvi dan 29.08.2014. izvodiće se:
– u 17:00h ispred Plave lagune, Ljubljana Bežigrad;
– u 17:40h Bežigrajski dvor;
– u 19:00h Velika dvorana Društvenog centra Ljubljana Bežigrad, Linhartova cesta 13.

Drugi dan 30.08.2014. izvodiće se:
– u 15:00h ispred Ambasade Srbije u Ljubljani;
– u 16:00h Prešernov trg (tromostovlje) Ljubljana;
– u 16:50h zborno mesto kod hotela Union defile (šetnja) nezadovoljstva do Štefanove 5, Ljubljana Centar – Javnog sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, Štefanove 5, Ljubljana Centar u vezi učestale diskriminacije do Saveza srpske dijaspore Slovenije i njezinih društava oko financiranja iz javnih sredstava, koja su bila kroz natečaj PrP 2014. odbačena, dok je Savez kulturnih organizacija Ljubljane dobio (zajedno) više od 58.000,00 eura. Defile se završava ispred pravoslavne crkve oko 17:20h;
– u 18:30h Velika dvorana Društvenog centra Ljubljana Bežigrad, Linhartova cesta 13.

Treći dan 31.08.2014. izvodiće se:
– u 10:00h defile ispred pravoslavne crkve do Prešernovog trga (tromostovlje) Ljubljana, gde se nastavlja kulturno umetnički program do 11:30h;
– u 12:00h  ispred pravoslavne crkve sv. Ćirila i Metoda u Ljubljani predviđeno do 20:00h.

Prezentaciju sa svim događanjima pratiće pojedine televizijske i radijske stanice, kao i štampani mediji.
Dokažimo i ovoga puta, da Srbi i njihova kultura u Sloveniji još postoje, unatoč nacionalnom brisanju Biroa za statistiku R. Slovenije po zadnjem građanskom popisu septembra 2011.
Ulaz u dvorane slobodan. U slučaju veoma slabog vremena programi se izvode u velikoj dvorani Društvenog doma Linhartove ceste 13.

Srdačan pozdrav! Vođstvo uz organizatore.