Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MIŠLJENJA PRAVNIKA O DOGAĐANJIMA U VEZI JAVNIH NATJEČAJA (KONKURSA) OD STRANE MINISTARSTVA ZA KULTURU I JAVNOG FONDA ZA KULTURNE DELATNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZADNJIH GODINA

 

Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije su u proteklih nekoliko godina, zbog želje za čim boljim i kvalitetnijim projektima, predavali projektne zahtjeve i prijavljivali se na raspisane konkurse, koje finansiraju kulturne projekte. Nažalost, naša iskustva su veoma loša, što se tiče projektnih zahtjeva Saveza srpske dijaspore Slovenije, kao i Udruženja srpskih književnika Slovenije, jer su uvijek odbijeni ili finansirani sa minimalnim iznosom, uprkos tome da u poređenju sa drugim projektima iste vrste praksa nije takva. Ostali projekti su svake godine finansirani znatno većim iznosom, čak i mnogo lošiji projekti drugih organizatora, po mišljenju komisije, koja je ocenjivala naše projekte sa minimalnim bodovima da bi se uopšte i mogli uvrstiti u ovu vrstu sufinansiranja.

Pored toga što je očito iz pripremljenih projekata, da su projekti Saveza srpske dijaspore Slovenije i Udruženja srpskih književnika Slovenije veoma dobro sastavljeni i pripremljeni na visokom nivou, ipak su ocenjivani sa najnižom ocenom u usporedbi sa ostalim prijavljenim projektima, a razlika u kvaliteti je i više nego očita. Jasno je da su naši projekti pripremljeni detaljnije, jasnije i da su kvalitetniji od ostalih.
Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije su jedva došli do toga da pregledaju zahtjeve drugih koji su se prijavili za finansiranje. Štaviše, do nekih zahtjeva koje smo tražili da pregledamo, ni dan danas nismo došli. Obično bi suprotna strana projektne zahtjeve, koji bi se činili dobrim, slala našem zastupniku, gospodinu Gajiću.

Nakon svih takvih i drugačijih zapleta, kada bi detaljno pregledali tuđe projekte, bilo je jasno da su naši projekti zaista pripremljeni odgovarajuće i da zaslužuju u određenim primjerima sufinansiranje, odnosno veći iznos finansiranja datih prijekata. Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije su se zato odlučili da ulože žalbu na Ministarstvu za kulturu RS, gdje je bila dozvoljena pritužba, a nakon toga i na Upravni sud RS. Uložena pravna sredstva nisu bila uspešna. Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije su odlučili da se žale sa ustavnom pritužbom na Ustavnom sudu RS. Tvrdimo, da prekršeni 2. član Ustava, 14. član Ustava i 22. član Ustava. Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije veruju, da u postupku javnih raspisa nisu bila poštovana načela pravne službe, jednakost pred zakonom i čuvanje jednakih prava. Nadamo se, da će Ustavni sud RS prepoznati kršenje Ustava, koja potvrđujemo. Želimo da Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije dobiju pomoć pri izvođenju svojih projekata, kako se u budućnosti ne bi događale neutemeljene odbijenice naših projekata.

Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije trebaju pomoć pri svom djelovanju i ubuduće žele konstruktivno sudelovanje, kako sa predstavnicima Ministarstva za kulturu, tako i sa svima ostalima, koji su upleteni u ovaj slučaj, posredno ili neposredno.

Vodstvo SSDS uz pravni sektor