Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RAĐANJE, ŽIVOT, UMIRANJE ILI?

»Smrt ne postoji, a samim tim saznanjem, nestaje i strah od iste. I zapamtite: nijedan čovek koji je postojao nije umro. Pretvorili su se u svetlost i kao takvi postoje i dalje. Tajna je u tome da se te svetlosne čestice vrate u prvobitno stanje. Vraćanje u neku od predhodnih energija. U duši ponekad ravna vrhunskom nebeskom svetlu.

Hrist i još neki znali su tu tajnu. Ja sam tragao za time kako da se očuva ljudska energija. Ona je jedna od vidova svetlosti. Nisam tragao za tim radi sebe, već radi dobra svih. Verujem da će moje otkriće učiniti ljudima život lakšim i snošljivijim i usmeriti ih na duhovnost i moralnost.« govorio je Tesla. DNK je dugačak 500 milijardi kilometara, u njemu su napisani svi podaci o nama od dlake obrve do emocija, od boje očiju do bolesti. Sigurno ste čuli za fantomski bol kada se ljudi bez prsta žale na bol u izgubljenom prstu. U pravu su! DNK su »dekodirali« Votson i Kirk 1953. Godine. Oni su zaključili da je DNK molekul sastavljen od dva lanca koji su spiralno uvijeni jedan oko drugoga. Za to su nagrađeni Nobelovom nagradom. Ruski naučnik Petar Petrovič Garjanov, doktor biologije, akademik medicinsko-tehničke akademije nauka Rusije, otkrio je 1993. Ispostavilo se da je naš molekul DNK antena, jer sadrži atome metala koji služe kao neka vrsta prijemnika koji je usmeren prema kosmosu, odakle prima neke upravljačke kosmičke informacije – tvrdi akademik Garjajev.– Postoji jednostavan eksperiment sa ikrom žabe kada se stavi u komoru od 80 odsto nikla i gvožđa, gde postoje svi uslovi za normalan razvoj ćelije sa jednim izuzetkom – nema spoljašnjeg elektromagnetnog okruženja. U tom nenormalnom elektromagnetnom okruženju embrioni se pretvaraju u čudovišta i niko od njih i ne dođe do stadijuma žabe.Ruski akademik smatra da DNK generiše radio talase i laserske zrake koji grade informacione holograme. Na taj način ćelije embriona, primivši talasnu informaciju, stvaraju neku vrstu skice koja pokazuje gde i kako treba da rastu noge, oči, nos i drugo«.

 Godine nešto veoma zanimljivo. Zašto dajemo 40 dana? Dali je koinvcidencija narodno verovanje da se duh pokojnika 40 dana zadržava posle smrti, ili da upravo toliko Tibetanci umrlom čitaju »Tibetansku knjigu mrtvih« sa upustvima kako da se ponaša na onom svetu! Danas je to poznato kao »DNK fantom efekat« koji je ostao misterija. Spektrometar, za koji su naučnici mislili da je neispravan, registrovao je »fantome« tokom 40 dana.