Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MEĐUNARODNI TRADICIONALNI KNJIŽEVNI KONKURS »ZLATNO PERO« LJUBLJANA 2022«

ZDRUŽENJE SRBSKIH KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI

U  Ljubljani, dana 10. marta 2022. godine

Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu

»ZLATNO PERO LJUBLJANA 2022«


Početak konkursa: 15. mart 2022. godine

Kraj konkursa: 30. april 2022. godine

Književno, međunarodno, priznanje i nagradu »ZLATNO PERO«

,za najbolju pjesmu, dodijelićemo u  Ljubljani ili u nekom gradu  R. Srpske ili Srbije, na zajedničkoj prezentaciji.

 »ZLATNO PERO«

 (tačan datum biće naknadno objavljen u elektronskim medijima Posavske novosti, Srpska dijaspora i Otadžbina  SSDS i USKS).
Najbolji takmičari, koji budu uvršteni za prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto, biće obavješteni u roku do 45 dana od završetka konkursa. Kandidate ćemo obavijestiti pismenim putem i putem elektronskih medijima: www.posavskenovosti.com ; www.srpska-dijaspora.org  ;  www.srpski-knjizevnici.org , kao i putem   FB stranice organizacija.

Za međunarodno priznanje i nagradu »ZLATNO PERO«

biće izabrane tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri, sastavljen od strane organizatora. Takođe, udio u ukupnom poretku imaće i glasovi publike (ocjena 1-5). Konkursne pjesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora, a pjesme užeg izbora i rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.posavskenovosti.com ; www.srpska-dijaspora.org  i  www.srpski-knjizevnici.org

POTPUNI  KONKURSNI  MATERIJAL

 • Teme pjesama:  ljepote rodnog kraja (pjesma ne kraća od 5, a ne duža od 10 strofa).
 • Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica starija od  18 godina, koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i biografiju ne dužu od 7 rečenica.
 • Ukoliko je prijavljena pjesma već bila objavljivana (izuzev u Srpskoj dijaspori i Otadžbini), nagrada i priznanje se poništavaju.
 • Poslati fotografiju, kraću biografiju, adresu autora, broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).
 • Učesnici šalju jednu još neobjavljene pjesme u tri primjerka.
 • Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rješenje iste.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Pisati u fontu Times New Roman 12.
 • Radovi ne smiju da vrijeđaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
 • Radove ocjenjuje tročlani stručni žiri, a on se određuje od strane organizatora.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS ili SSDS:

 • Za postignuto prvo takmičarsko mjesto: zlatna plaketa ili medalja, zahvalnica i povelja  USKS ili SSDS.  
 • Za postignuto drugo takmičarsko mjesto: srebrna plaketa ili medalja, povelja USKS ili SSDS.  
 • Za postignuto treće takmičarsko mjesto: bronzana plaketa ili medalja, povelja USKS ili SSDS.

NAPOMENA: Za ovaj konkurs žiri će primijeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina nemaju prava učešća) USKS i SSDS. Za onih 10 pesama koje uđu u uži izbor, a koje će idalje biti pod šiframa, moći će da glasaju prisutni posjetioci završne manifestacije (oni koji glasaju mogu glasati samo za 3 kandidata).  Nagrađeni su dužni, na dan uručenja, svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista vraćaju na zalogu organizatora.

Radove slati isključivo običnom poštom na adresu:  Združenje srpskih književnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana 1107  p.p 2315 Slo.

Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade »ZLATNO PERO 2022«.

Za dodatne informacije

Kontakt osoba:  Saša Gajić, mob.: 00386-41-369-457, el.pošta: [email protected]  i Nenad Simić,  mob.: + 387 66 714 292 el.pošta: [email protected]

Za konkurs ZSKS mr Rajka Golić

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI

IZJAVA ZA TRADICIONALNI GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU »ZLATNO PERO 2022«

Ime i prezime učesnika/ce………………………………………………………………………

Datum i mjesto rođenja : ……………………………………………………………………….

Jedinstven matični broj : ………………………………………………………………………

Adresa boravka : ……………………………………………………………………………….

Adresa e-pošte : ………………………………………………………………………………..

Broj telefona : ………………………………………………………………………………….

Zanimanje, stepen obrazovanja : ……………………………………………………………….

Napomena!!!!  

Vaši lični podaci biće  zaštićeni i upotrijebljeni isključivo za potrebe konkursa.

»Dozvoljavam objavu svoje autorske pjesame u medijima Posavske Novosti, Srpska dijaspora i reviji »Otadžbina«  bez bilo kakvih nadoknada, u slučaju da moju, još neobjavljenu, pjesmu žiri konkursa izabere ili ne.

Kao učesnik, izjavljujem da sam autor konkurisane pjesme i nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs, te se slažem  sa svim tekstualno navedenim, kao i sa pravilnikom organizatora i samim izbornim kriterijima. Na osnovu navedenog,  učestvujem na navedenom konkursu lično, sa svojom još neobjavljenom pjesmom..

Prilikom, potencijalno osvojene nagrade, lično ću doći, preuzeti svoje priznanje, a ako ne dođem smatrajte da nagradu i priznanje ne želim primiti.«

U   ……………………..

Datum: …………………….

                                                                                  Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom:     

                                                                                         …………………………………