Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KNJIŽEVNI MEĐUNARODNI TRADICIONALNI KONKURS PESNIKA »ZLATNO PERO« Ljubljana 2020

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE

САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI I EVROPSKA AKADEMIJA SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ И ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Ulica Luize Pesjakove 9. Ljubljana 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm 00386(0)41/369-457

Tradicionalni međunarodni godišnji konkurs za književno priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2020
U Ljubljani, dana: 20. marta 2020
Početak: 20. marta 2020
Kraj konkursa: 20. maja 2020

Priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2020  za najbolju pesmu dodelićemo u Ljubljani 24. avgusta 2020. godine na  11. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” u Ljubljani, a konkurs je otvoren od 20. marta  do 20. maja 2020.
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće obavešteni u roku od 60 dana po završetku konkursa pismenim putem i putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] i [email protected]. S obzirom da se ove godine navršava sedmo tradicionalno prezentovanje srpske kulture, nagrada će tim povodom biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”,  mada se organizatori mogu odlučiti, da se navedene nagrade i priznanja podele na nekoj od predstojećih kulturno umetničkih prezentacija u R. Srpskoj. Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz dobitnike tog vrednog priznanja i slično.
Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od priznanja na istom tradicionalnom nazivu konkursu) satara 18 ili više godina koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz tri još neobljavljene pesme. Pesme trebaju biti u srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) u tri primerka šifrovane za tri članski stručni Žiri formiran u sklopu USKS, na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – konkurs književnog  priznanja i nagrade “ZLATNO PERO” 2020. Nepotpune konkursne predloge Žiri će izdvojiti iz rešavanja.

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće  obavešteni u roku od 60 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. [email protected]  i  [email protected] 

Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz poeziju i muziku za  dobitnike tih vrednih priznanja i slično.

 • Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 ili više godina koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju.
 • Učesnici šalju tri još neobjavljene pesme u tri primerka.
 • Radovi se potpisuju svojeručnim podpisom, a dodatno i šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
 • Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
 • Pisati u fontu  Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (poštoadresa na  ćirilici pošta odbaci).
 • Teme pesama su ljubavne (prošla, sadašnja i neuzvraćena), u slučaju da je neka od prijavljenih pesama već bila objavljivana, nagrada i priznanja se poništavaju.
 • Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju,  broj telefona i mejl adresu.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Radove procenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu USKS.

Nagrada se sastoji od plaketa, zlatnog zmaja, priznanja, ali medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja SSDS ili USKS uz moguće i  novčane iznose u koliko ih neko donira i to:

 1. za postignuto prvo takmičarsko mesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija  70% sa zlatnim zmajem, zlatnom plaketom ili medaljom, zahvalnicom i poveljom USKS uz takmičarsku lentu (peškir). Putne troškove (avtobusom ili železnicom) hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od hotela u Ljubljana ili u Srpskoj (za one koji su udaljeniji od 200 km)
 2. za postignuto drugo takmičarsko mesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija 30% sa srbrnom plaketom ili medaljom uz povelju i zahvalnicu USKS uz takmičarsku lentu (peškir).. Putne troškove (avtobusom ili železnicom). hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od hotela u Ljubljana ili u Srpskoj (za one koji su udaljeniji od 200 km).
 3. za postignuto treće takmičarsko mesto bronzana medalja i povelja USKS uz takmičarsku lentu (peškir)..

Hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od hotela u Ljubljana ili u Srpskoj (za one koji su udaljeniji od 200 km), te prehranu za vreme dodele takmičarskih priznanja i nagrada za uspešne učesnike snosiće USKS. Napomena, žiri se može odlučiti između kandidata po dodatnim kriterijima, da izabere i 3 dodatne nagrade kao najlepšu ljubavnu pesmu, pesmu akademskih kriterija i  pesmu godine (navedeni kandidati biće nagrađeni sa zlatnim značkama, diplomama i zahvalnicama USKS ili SSDS). Pojedine druge pesme učesnika koji nisu izabrani za prvo, drugo ili treće konkurisano mesto biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima kod konkurisanja želimo puno sreće.
Dobitnici će biti učesnici pesničke večeri USKS u Ljubljani  ili nekom od opština Srpske ili Srbije, a biće im objavljen i Književni portret u srpskom mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora”.

Napomena – za ovaj konkurs upotrebljava se javna objava uz Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS i USKS.

Za konkursni odbor, predsednik USKS Saša Gajić

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE ali
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI

Luize Pesjakove 9. Ljubljana 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

IZJAVA ZA VII GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS
ZA PESNIČKO PRIZNANJE I NAGRADU “ZLATNO PERO” 2020

Ime i prezime učesnika/ce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum i mesto rođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JM broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa boravka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa e-pošte:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zanimanje, stepen obrazovanja:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovi navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje objavljene nagrade ili slično što me pripada, kako me u suprotnom organizatori nebi otpisali kao nezainteresovanog ili slično, po svom pravilniku.

U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Izjavu overavam svojeručnim potpisom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

КЊИЖЕВНИ МЕЂУНАРОДНИ ТРАДИЦИОНАЛНИ  КОНКУРС ПЕСНИКА »ЗЛАТНО ПЕРО« Љубљана 2020

 ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE

САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI I EVROPSKA AKADEMIJA SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ И ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА СРПСКИХ НАУКА И УМЕТНОСТИ
Ulica Luize Pesjakove 9. Ljubljana 1109 p.p. 2595

Е-пошта: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Фаx.: (0) 1 5055-877, гсм. 041/369-457

Традиционални међународни годишњи конкурс за књижевно признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2020
У Љубљани, дана: 20. марта 2020
Почетак: 20. марта 2020
Крај конкурса: 20. мај  2020

Признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2020  за најбољу песму доделићемо у Љубљани 28. августа 2020. године на  12. традиционалној презентацији српске културе “ВЕСЕЛИ ДАНИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ” у Љубљани, а конкурс је отворен од 20. марта  до 20. маја 2020.
Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће обавештени у року од 60 дана по завршетку конкурса писменим путем и путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.српска-дијаспора.орг и www.српски-књизевници.орг. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 00386/41/369-457 или путем електронских адреса: српска.дијаспорасло@гмаил.цом и српски.књизевници56@гмаил.цом. С обзиром да се ове године навршава седмо традиционално презентовање српске културе, награда ће тим поводом бити уручена у оквиру међународне традиционалне годишње презентације “Весели дани српске дијаспоре Словеније”,  мада се организатори могу одлучити, да се наведене награде и признања поделе на некој од предстојећих културно уметничких презентација у Р. Српској. Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз добитнике тог вредног признања и слично.
За признање и награду могу конкурисати сва лица (изузев оних који су већ били награђивани и добитници неких од признања на истом традиционалном називу конкурсу) сатара 18 или више година који пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију уз три још необљављене песме. Песме требају бити у српском језику (ћирилица или латиница) у три примерка шифроване за три члански стручни Жири формиран у склопу УСКС, на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај – конкурс књижевног  признања и награде “ЗЛАТНО ПЕРО” 2020. Непотпуне конкурсне предлоге Жири ће издвојити из решавања.

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће  обавештени у року од 60 дана по завршетку конкурса писменим путем или путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  За додатне информације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 00386/41/369-457 или путем електронских адреса: српска. [email protected]  i  [email protected] 

Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз поезију и музику за  добитнике тих вредних признања и слично.

 • За признање и награду могу конкурисати сва лица сатара  18 или више година која  пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију.
 • Учесници шаљу три још необјављене песме у три примерка.
 • Радови се потписују шифром, а у истој коверти послати решење исте.
 • Радови не смеју да вређају верски, национални и полни идентитет.
 • Писати у фонту  Тимес Неw Роман 12, а адресирати искључиво на латиници (поштоадреса на  ћирилици пошта одбаци).
 • Теме песама су љубавне (прошла, садашња и неузвраћена), у случају да је нека од пријављених песама већ била објављивана, награда и признања се поништавају.
 • Уз радове послати и адресу аутора, фотографију,  број телефона и мејл адресу.
 • Пристигли радови се не враћају.
 • Радови требају бити на српском језику (ћирилица или латиница), за чије ауторство одговарају кандидати.
 • Радове процењује трочлани стручни жири формиран у склопу УСКС.

Награда се састоји од плакета, признања, али медаља, значки, диплома, захвалница и повеља ССДС или УСКС уз могуће и  нoвчане износе у колико их неко донира и то:

 1. за постигнуто прво такмичарско место могућа је новчана награда од бруто износа донација  70% са златним змајем, златном плакетом или медаљом, захвалницом и повељом УСКС уз такмичарску ленту (пешкир). Путне трошкове (автобусом или железницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од хотела у Љубљана или у Српској (за оне који су удаљенији од 200 км).
 2. за постигнуто друго такмичарско место са србрном медаљом и повељом УСКС уз такмичарску ленту (пешкир).. Путне трошкове (автобусом или железницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од хотела у Љубљана или у Српској (за оне који су удаљенији од 200 км).
 3. за постигнуто треће такмичарско место бронзана медаља и повеља УСКС уз такмичарску ленту (пешкир)..

Хотелске резервације и преноћиште у једном од хотела у Љубљана или у Српској (за оне који су удаљенији од 200 км), те прехрану за време доделе такмичарских признања и награда за успешне учеснике сносиће УСКС. Поједине друге песме учесника који нису изабрани за прво, друго или треће конкурисано местио биће објављиване у нашим електронским медијима након самог избора. Свим учесницима код конкурисања желимо пуно среће.
Добитници ће бити учесници песничке вечери УСКС у Љубљани  или неком од општина Српске, а биће им објављен и Књижевни портрет у српском медију “ОТАЏБИНА” и електронском медију “Српска дијаспора”.

Напомена – за овај конкурс употребљава се и Правилник о наградама и такмичењима ССДС и УСКС.
За конкурсни одбор, председник УСКС Саша Гајић

ЗВЕЗА СРБСКЕ ДИАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ али
ЗДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА В СЛОВЕНИЈИ

Луизе Песјакове 9. Љубљана 1109 п.п. 2595
Е-пошта: [email protected] или [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Фаx.: (0) 1 5055-877, гсм. 041/369-457

ИЗЈАВА ЗА 12 ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
ЗА ПЕСНИЧКО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ “ЗЛАТНО ПЕРО” 2020

Име и презиме учесника/це: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Датум и место рођења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЈМ број . . . . . . . . . . . . . . . . 

Адреса боравка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . Адреса е-поште: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Занимање, степен образовања:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Напомена! Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.

Дозваљам објаву својих песама у медијима »Српска дијаспора« ревије »ОТАЏБИНА« без било каквих надокнада у случају, да ме Жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.

Као учесник изјављујем, да немам никаквих примедаба на објављени конкурс и слажем се за све текстуално наведено, као и саме изборне критерије. На основи наведенога, и учествујем за наведени конкурс и приликом могуће успешности лично ћу доћи преузети своје признање или слично што ме припада, како ме у супротном организатори неби отписали као незаинтересованог или слично, што сматрам да има право.

У . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , датум: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изјаву оверавам својеручним потписом: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .