Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dali su u Sloveniji određene sudije koji isključivo rešavaju tužbe srpskih subjekata ili pojedinaca?

Poštovani naši, obaveštavamo Vas, da smo danas 28.01.2020 uložili pritužbu u vezi presude (I U 1606/2017-16 od 14. januara 2020) sa strane Upravnoga Suda R. Slovenije po predmetom Presude u ime “naroda” za učestalo desetogodišnje neuspešno rešavanje naših tužbi od navedenoga Suda isključivo uz sudiju Zdenku Stucin.

Smatrajući da je navedena nestručna,površna i štetna isključivo za sve srpske tužbe. Navedeni sudija je preuzela naše tužbe od sudije mag. Slavice Ivanović Koca po redosledu za rešavanje mesto navedene ponovo ona, što nije po sudskim pravilima. Sudija koji predmet kao tužbu preuzme dužan je on da i je rešava. Dakle, pritužbu smo uložili sada na SUDSKI SAVET R. SLOVENIJE.

Obaveštavaćemo Vas o navedenom kroz rešavanje i naše dalje korake. Za Podružnicu besplatne pravne pomoći SSDS – Saša Gajić. Srećno. Živeli!