Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

3 MISS FOLKLORA BALKANA I EU 2018

Osmi godišnji međunarodni natječaj za MISS folklora Balkana i EU Ljubljana 2018

Izbor  »MISS folklora Balkana i EU« Ljubljana 2018, organizatora Saveza srpske dijaspore Slovenije i Udruženja srpskih književnika Slovenij   uvrstio u najlepše od najlepših  (3)  lepotice koje će ove godine zagrliti i lepe lente, a to je Olivera Đukanović, Ana Mastilović i  Romana Živković , koje su po činjeničnoj evidenciji e-medija Srpska dijaspora već pogledalo i podržalo 23.795 članova.

Zahvaljujemo svima kandidatkinjama, a ddatno  izboru najlepših od najlepših iskreno čestitamo i želimo puno sreće. Činjenično možemo potvrditi, da su sve kandidatke bile lepe, ali tu su istini za volju prevladavale male nijanse. Zahvaljujemo se i svim osobama koji su dodatno putem fs lajkovali.  Od ukupnog broja lajkova fs i emajl dobila je Olivera Đukanović 1088,  Romana Živković  931 i Ana Mastilović 247. Verovatno i Vas zanima koja će od navedene tri lepotice uz sve predvideno dobiti i krunu lepote i tako postati  MISS Balkana i EU za godinu 2018. Da dragi naši, ali to je još uvek tajna. Moramo se pridržavati i pravilnika organizatora i uz to dodatnih pravila. Organizatori SSDS i USKS – predsednica stručnog žirija Duška Grahovac i članovi Radana Tombić i Gligorije Aleksić.

Imajući u vidu da su ozbiljnije kandidatke uvrštene za MIS folklora Balkana i EU, postavili smo im nekoliko pitanja na su nam i odgovorile sve tri lepotice uvrštene u zaključni izborni krug.

 1. Šta mislite o negovanju običaja i tradicija srpske kulture?
 2. Šta mislite za postugnuto i (prvom) mestu za izbor lepotice i lepotana folklora Balkana i EU?
 3. Kakve su Vaše želje u koliko bi imali takvu moć, da promenite svetsku politiku?
 4. Šta je u Vašem životu za Vas najbitnije?

Lepotica Olivera Đukanović

 

 1. Njegovanje običaja i tradicije srpske kulture je izrazito važno. Smatram da bez tradicije i običaja nema ni identiteta nekoga naroda, niti njegove prepoznatljivosti. Njegovanju kulture i običaja doprinosimo tako što putujući kroz razna mjesta, putem pjesme i igre, prikazujemo kakva je tradicija i kakvi su običaji postojali prije, te se tako prenose sa generacije na generaciju.
 2. Imajući u vidu da je u ovom takmičenju učestvovalo sedam država, nisam se nadala boljem plasmanu, ali svakako da sam prijatno iznenađena ulaskom u finale.
 3. Ukoliko bih imala određene uticaje, zalagala bih se za to da se organizuju razna udruženja, koja će prikupljati materijalna sredstva, te će se tako pomoći gladnim ljudima i beskućnicima. Takođe, važno je i da se današnja situacija, u pogledu međuljudskih sukoba promijeni, jer samim tim će se smanjiti procenat oboljelih, gladnih i procenat beskućnika.
 4. Najvažnija stvar u mom životu je sreća i zdravlje moje porodice, kako i uže, tako i šire.

Lepotica Romana Živković

 1. Mislim da tradiciju srpske kulture treba njegovati i čuvati kao i prenositi sa koljena na koljeno.
 2. Mislim da je čast učestvovati da jednom ovakvom takmičenju. Drago mi je što sam izabrana među prvih 6,i nadam se da ću možda uspjeti biti jedna od 3 lepotice Balkana i EU. Ali ipak šta će se dalje desiti nije toliko važno jer je prijateljstvo među nama jače od naše konkurencije.
 3. Da imam takvu moć,potrudila bih se da maksimalno smanjim glad u svijetu. Takođe bih se potrudila da zaustavim i napokon prekinem ratove.
 4. Za mene su najvažniji sreća i zdravlje moje porodice i mojih prijatelja.

Lepotica Ana Mastilović

Ja kao dugogodišnji igrač svojim radom, trudom i zalaganjem to dokazujem svaki put kada na probi zaigram, zapjevam i naučim nekoga novi korak.Već 17 godina moje srce pripada folkloru. Ponos, sreća, radost i dika je što sam u narodnoj nošnji,što širim ime i slavu svoga sela Čečave, što s ponosom nosim zastavu svoga KUD-a i svoje Republike Srpske, što mi srca igra za naš narod i naše običaje Čečavsko kraja. Naša tradicija i tradicija bilo kojeg naroda nikad ne smije da se ugasi jer ako se ugasi nestaće i tog naroda. Kako jedna pjesma kaže “Niko nema što Čečava ima, ima crkvu Mala Gospojina, Ukrina je mala obavija a zovu je i mala SRBIJA. Nigdje nema što Čečavci vole sveto mjesto a i crkvu gdje se Bogu mole.”

 1. Tradicija i običaj srpskog naroda je svetinja koju čuvamo,volimo i njegujemo.
 2. Smatram da je unutrašnja ljepota puno bitnija nego vanjska, žena koja ima ljepotu duše ima ljepotu čitavog svijeta. Svaka djevojka može da se našminka, nalijepi trepavice i biće lijepa, ali bitna je ljepota koji izlazi iz očiju i duše. A vanjsku ljepotu svako gleda na svoj način.
 3. Da imam moć da promjenim svjetsku politiku,učinila bih sve da ne bude gladnih, žednih i bolesnih. Da ratovi stanu, da svako dijete bude sretno,da bolesni ozdrave, da svi budu bogati i da shvate da nije sreća para puna vreća.
 4. Volim pitanja poput ovih šta je za mene najbitnije, to je jako diskutabilna tema, vjerovatno ćete dobiti različite odgovor, za nekog novac, za nekog ljubav, za nekog slava. Za mene je  da sam ja i meni bitni ljudi u životu živi i zdravi, da smo uvijek nasmijani i ispunjeni ljubavlju. Novac dođe i ode,ali ja volim ono što imam, a ne mogu da kupim novcem, ljubav, sreću i zdravlje.

3 МИСС ФОЛКЛОРА БАЛКАНА И ЕУ 2018

Осми годишњи међународни натјечај за МИСС фолклора Балкана и ЕУ Љубљана 2018

Избор  »МИСС фолклора Балкана и ЕУ« Љубљана 2018, организатора Савеза српске дијаспоре Словеније и Удружења српских књижевника Словениј   уврстио у најлепше од најлепших  (3)  лепотице које ће ове године загрлити и лепе ленте, а то је Оливера Ђукановић, Ана Мастиловић и  Романа Живковић , које су по чињеничној евиденцији е-медија Српска дијаспора већ погледало и подржало 23.795 чланова.

Захваљујемо свима кандидаткињама, а ддатно  избору најлепших од најлепших искрено честитамо и желимо пуно среће. Чињенично можемо потврдити, да су све кандидатке биле лепе, али ту су истини за вољу превладавале мале нијансе. Захваљујемо се и свим особама који су додатно путем фс лајковали.  Од укупног броја лајкова фс и емајл добила је Оливера Ђукановић 1088,  Романа Живковић  931 и Ана Мастиловић 247. Вероватно и Вас занима која ће од наведене три лепотице уз све предвидено добити и круну лепоте и тако постати  МИСС Балкана и ЕУ за годину 2018. Да драги наши, али то је још увек тајна. Морамо се придржавати и правилника организатора и уз то додатних правила. Организатори ССДС и УСКС – председница стручног жирија Душка Граховац и чланови Радана Томбић и Глигорије Алексић.

Имајући у виду да су озбиљније кандидатке уврштене за МИС фолклора Балкана и ЕУ, поставили смо им неколико питања на су нам и одговориле све три лепотице уврштене у закључни изборни круг.

 1. Шта мислите о неговању обичаја и традиција српске културе?
 2. Шта мислите за постугнуто и (првом) месту за избор лепотице и лепотана фолклора Балкана и ЕУ?
 3. Какве су Ваше жеље у колико би имали такву моћ, да промените светску политику?
 4. Шта је у Вашем животу за Вас најбитније?

Лепотица Оливера Ђукановић

 1. Његовање обичаја и традиције српске културе је изразито важно. Сматрам да без традиције и обичаја нема ни идентитета некога народа, нити његове препознатљивости.
 2. Његовању културе и обичаја доприносимо тако што путујући кроз разна мјеста, путем пјесме и игре, приказујемо каква је традиција и какви су обичаји постојали прије, те се тако преносе са генерације на генерацију.
 3. Имајући у виду да је у овом такмичењу учествовало седам држава, нисам се надала бољем пласману, али свакако да сам пријатно изненађена уласком у финале.
 4. Уколико бих имала одређене утицаје, залагала бих се за то да се организују разна удружења, која ће прикупљати материјална средства, те ће се тако помоћи гладним људима и бескућницима. Такође, важно је и да се данашња ситуација, у погледу међуљудских сукоба промијени, јер самим тим ће се смањити проценат обољелих, гладних и проценат бескућника.
 5. Најважнија ствар у мом животу је срећа и здравље моје породице, како и уже, тако и шире.

Лепотица Романа Живковић

 1. Мислим да традицију српске културе треба његовати и чувати као и преносити са кољена на кољено.
 2. Мислим да је част учествовати да једном оваквом такмичењу. Драго ми је што сам изабрана међу првих 6,и надам се да ћу можда успјети бити једна од 3 лепотице Балкана и ЕУ.
 3. Али ипак шта ће се даље десити није толико важно јер је пријатељство међу нама јаче од наше конкуренције.
 4. Да имам такву моћ,потрудила бих се да максимално смањим глад у свијету. Такође бих се потрудила да зауставим и напокон прекинем ратове.
 5. За мене су најважнији срећа и здравље моје породице и мојих пријатеља.

Лепотица Ана Мастиловић

Ја као дугогодишњи играч својим радом, трудом и залагањем то доказујем сваки пут када на проби заиграм, запјевам и научим некога нови корак.Већ 17 година моје срце припада фолклору. Понос, срећа, радост и дика је што сам у народној ношњи,што ширим име и славу свога села Чечаве, што с поносом носим заставу свога КУД-а и своје Републике Српске, што ми срца игра за наш народ и наше обичаје Чечавско краја. Наша традиција и традиција било којег народа никад не смије да се угаси јер ако се угаси нестаће и тог народа. Како једна пјесма каже “Нико нема што Чечава има, има цркву Мала Госпојина, Укрина је мала обавија а зову је и мала СРБИЈА. Нигдје нема што Чечавци воле свето мјесто а и цркву гдје се Богу моле.”

 1. Традиција и обичај српског народа је светиња коју чувамо,волимо и његујемо.
 2. Сматрам да је унутрашња љепота пуно битнија него вањска, жена која има љепоту душе има љепоту читавог свијета. Свака дјевојка може да се нашминка, налијепи трепавице и биће лијепа, али битна је љепота који излази из очију и душе. А вањску љепоту свако гледа на свој начин.
 3. Да имам моћ да промјеним свјетску политику,учинила бих све да не буде гладних, жедних и болесних. Да ратови стану, да свако дијете буде сретно,да болесни оздраве, да сви буду богати и да схвате да није срећа пара пуна врећа.
 4. Волим питања попут ових шта је за мене најбитније, то је јако дискутабилна тема, вјероватно ћете добити различите одговор, за неког новац, за неког љубав, за неког слава. За мене је  да сам ја и мени битни људи у животу живи и здрави, да смо увијек насмијани и испуњени љубављу. Новац дође и оде,али ја волим оно што имам, а не могу да купим новцем, љубав, срећу и здравље.