Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kontra tužba ljubljanske opštine, gradonačelnika Zorana Jankovića i njegovih pomoćnika

Obaveštenje

Cenjeni naši članovi, počasni članovi, pridruženi članovi i prijatelji, danas 12.06.2018 pravni sektor Saveza srpske dijaspore Slovenije uložio je kontra tužbu Opr. br. III P674/2018 na (opštinski)  Okrajni sud u Ljubljani. U tužbi se između drugoga sudu predlaže, da se tužba Jankovića i ljubljanske opštine poništi u vezi više dokaznih činjenica kao i organizovane diskriminacije do srpskog saveza, te škode kojoj su joj uz srpsku biblioteku napravili u iznosu 21.990,00 evra. Pravnici smatraju, da bi njihova tužba morala pasti i u vezi opštinske Javne objave (konkursa) br. 3528-296/2017-38  od 12.01. 2018 godine na koju je i Savez srpske dijaspore konkurisao (26.01/ZSDS/SG-2018), ali unatoč nije dobio ni službenog odgovora, a kamoli primerne poslovne prostore. Činjenično sva druga društva i Savezi iz zgrade Linhartove ceste 13 u Ljubljani dobili su poslovne prostore, jedino srpski savez nije. Uz sve navedeno pravni sektor saveza (SSDS) uložio je krivično gonjenje kako gradonačelnika tako i njegovih pomagača koji su potpisivali između ostaloga i  opštinske nezakonskedokumente. Istini za volju, mi se biorimo za svoja ljudska oprava i srpsku naciju u Sloveniji, obaveštavaćemo Vas o ovom pravnom predmetu. Srećno! Uz Božju pomoć. SSDS, USKS i SSSS.

Контра тужба љубљанске општине, градоначелника Зорана Јанковића и његових помоћника

Обавештење

Цењени наши чланови, почасни чланови, придружени чланови и пријатељи, данас 12.06.2018 правни сектор Савеза српске дијаспоре Словеније уложио је контра тужбу Опр. бр. ИИИ П674/2018 на (општински)  Окрајни суд у Љубљани. У тужби се између другога суду предлаже, да се тужба Јанковића и љубљанске општине поништи у вези више доказних чињеница као и организоване дискриминације до српског савеза, те шкоде којој су јој уз српску библиотеку направили у износу 21.990,00 евра. Правници сматрају, да би њихова тужба морала пасти и у вези општинске Јавне објаве (конкурса) бр. 3528-296/2017-38  од 12.01. 2018 године на коју је и Савез српске дијаспоре конкурисао (26.01/ЗСДС/СГ-2018), али унаточ није добио ни службеног одговора, а камоли примерне пословне просторе. Чињенично сва друга друштва и Савези из зграде Линхартове цесте 13 у Љубљани добили су пословне просторе, једино српски савез није. Уз све наведено правни сектор савеза (ССДС) уложио је кривично гоњење како градоначелника тако и његових помагача који су потписивали између осталога и  општинске незаконскедокументе. Истини за вољу, ми се биоримо за своја људска оправа и српску нацију у Словенији, обавештаваћемо Вас о овом правном предмету. Срећно! Уз Божју помоћ. ССДС, УСКС и СССС.