Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NAJVEĆI NEPRIJATELJ SRBA I SRPSKIH DRUŠTAVA SSDS U SLOVENIJI GRADONAČELNIK ZORAN JANKOVIĆ

Cenjeni naši članovi, počasni članovi i prijatelji Savez srpske dijaspore sa svojim društvima, od kada je Zoran Janković sa dva svoja na mandata vlasti Srbi trpe štetu. Od godišnjih ljubljanskih opštinskih konkursa nisu dobili ništa.

Naravno, već su naše delegacije posećivale ovog moglo bi se reći čoveka, koji kroz diskriminatorne principe verovatno po komandi, ne dozvalja da naša registrovana kulturna umetnička društva u sklopu SSDS dobiju kakav evro prilikom konkurisanja. Uzaludno smo činjenično objašnjavali da plaćamo opštinske poreze, doprinose, kao i državne, te da se i naša srpska deca znaju veseliti, bio je gluh za te činjenice i više ga nismo ni posećivali. Verujte, žalosno ali istinito.

Naš savez od 2010 godine ( MK RS br, 0140-20/2010/11) ima kao i književno udruženje državni status interesa za kulturu, što po zakonima Slovenije treba da čini određene privilegije, kao što su besplatini poslovni prostori, na konkursima do 20% više novaca nego društva koja to nisu pridobila. Istini za volju, to je samo na papiru. Unazad kakvih 5 godina potpisali smo pogodbu za najam opštinskih poslovnih prostora u naselju Ljubljana Šiška, Celovška cesta 122. Najeti prostori glasili su 5 godina, i kao takvi činili hipotetički bi tvrdili svinjac, kada smo uložili bliže 20 hiljada evra u adaptaciju i pozvali dotičnog na osveštavanje i zakusku. Nije došao, ali je bio informisan da su prostori adaptirani i istovremeno potpisao njihovu prodaju, a nas dao na sud kako bi nas isterali na cestu bez nadoknade i uloženih sredstava i nadomestnih prostora.

Naš pravni sektor je preko suda uspeo da se ipak dobiju nadomestini opštinski prostori, pošto smo već tada imali i srpsku biblioteku u rascvetu, koja mu je već tada smetala. Kako su ti prostori prodati, po kom osnovu i za kakav iznos, kao i pojedini drugi, verujemo da će pre zanimati tužilaštvo i sud.

Potpisavši ponovo pogodbu sa istim Zoranom Jankovićem u imenu opštine ponovo za 5 godina u naselju Ljubljana Bežigrad, Linhartova cesta 13. Tako smo za to vreme uspeli izvoditi velike humanitarne aktivnosti od Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije uz sve drugo. Pre najemski potpisani pogodbeni rok, kakvih 6 meseci poslali smo molbu za potpis nove pogodbe, to smo činili skoro svaki mesec, a odgovora nije bilo, izuzev da možemo izvršiti ogled nekih udaljenijih prostora na Letališkoj cesti 33 i to na drugom spratu.

Prostori su bili razbacani u manjim sobicama, potpuno neprimerni, posebno ne za biblioteku. U međuvremenu opština je otvorila i javni konkurs za potpis novih pogodbi o besplatnom prostorskom najemu MOL broj 3528-296/2017-38 od 12.01. 2018 za prostore kako su naveli na 4 lokacije (Stzaničeva 41, Letališka cesta 33, Trg osvobodilne fronte 10 i Trg prekomorskih brigada 1. Naravno, da smo pravovremeno i kandidovali, predložili smo jednu od raspisnih lokacija koji se nalaze u naselju Ljubljana Bežigrad u Staničevoj ulici 41. Na osnovi samovolje i neprijatelja naših srpskih društava, kao i samog saveza od Zorana Jankovića nismo dobili zvanično odgovora na bilo koju našu uloženu molbu od, a niti na konkurisani raspis. Svi drugi dobili su prostore pravovremeno, a za naš Savez srpske dijaspore Slovenije, njihova

društva i jedinu registrovanu srpsku biblioteku »VUK KARADŽIĆ« u Ljubljani Zoran Janković je diskriminatorno, principjelno i neprijateljski to onemogućio. Upravo u subotu 25 maja na nekadašnji jugoslovenski Dan mladosti dobili smo poštu Okrajnog (Okružnog) suda u Ljubljani broj Opr. III P 674/2018 preko angažiranog Jankovićevog prijatelja advokata Mihe Kozinca sa troškovima da platimo 3.660,00 evra. Potez Jankovića ne samo da je bio neprijateljski, nego i više od toga, poznato nam je da ljubljanska opština ima po svojim službama dvadesetak pravnika. Da, Janković je angažirao advokata, kako bi nam naneo još više štete uz gašenje i Saveza i njegovih 12 srpskih društava u sastavu navedenog.

Nadomestni prostori kako smo objasnili za Srbe ovog saveza lično on ne dozvalja. Pa ipak uz poštenje i dostojanstvo, a i Božju pomoć naš pravni sektor priprema odgovor Okrajnom (Okružnom) sudu u Ljubljani, a rok je 30 dana. Ne samo da ćemo dati odgovor, nego ćemo krivično goniti Zorana Jankovića, a i njegove pojedine prijatelje, inače takođe srbomrzce Simonu Remih, Mihaelu Topolovec Šker i Mihu Kastelic. Istini za volju, Zorana Jankovića dodatno poznaju sudije ljubljanskih sudova, pa to za njega neće biti prvi sudski predmet.

Kako smo pre dve godine registrovali i Socijalnu stranku Srba Slovenije, Jankovićeva politička partija (lista) odlazi u nepovrat. SSDS, USKS i SSSS