Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NAJBOLJI OD NAJBOLJIH MEĐUNARODNO KNJIŽEVNO TAKMIČENJE »ZLATNO PERO« LJUBLJANA 2018

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI
Celovška cesta 134 Ljubljana 1109 p.p. 2595

E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
00386/59-931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 00386/41-369-457

Tradicionalni međunarodni godišnji konkurs za književno priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2018

U Ljubljani, dana: 28. februara 2018
Početak: 01. mart 2018
Kraj konkursa: 30. april 2018

Priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2018 za najbolju pesmu dodelićemo u Ljubljani 01. Septembra 2018. godine na 9. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” u Ljubljani, a konkurs je otvoren od 01. mart do 30. aprilA 2018.

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće obavešteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem i putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] i [email protected]. S obzirom da se ove godine navršava deveto tradicionalno prezentovanje srpske kulture, nagrada će tim povodom biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, mada se organizatori mogu dogovoriti, da se navedene nagrade i priznanja podele na nekoj od predstojećih kulturno umetničkih prezentacija u R. Srpskoj. Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz dobitnike tog vrednog priznanja i slično.
Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od priznanja na istom tradicionalnom nazivu konkursu) satara 18 ili više godina koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz tri još neobljavljene pesme. Pesme trebaju biti u srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) u tri primerka šifrovane za tri članski stručni Žiri formiran u sklopu USKS, na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – konkurs književnog priznanja i nagrade “ZLATNO PERO” 2018. Nepotpune konkursne predloge žiri će izdvojiti iz rešavanja.

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće obavešteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org. Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. [email protected] i [email protected]

Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz poeziju i muziku za dobitnike tih vrednih priznanja i slično.

• Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara 18 ili više godina koja pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju.
• Učesnici šalju tri još neobjavljene pesme u tri primerka.
• Radovi se potpisuju šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
• Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
• Pisati u fontu Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (pošto adresu na ćirilici pošta odbaci).
• Teme pesama su slobodne, u slučaju da je neka od prijavljenih pesama već bila objavljivana, nagrada i priznanja se poništavaju.
• Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju, broj telefona i mejl adresu.
• Pristigli radovi se ne vraćaju.
• Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
• Radove procenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu USKS.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja,medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja SSDS ili USKS uz moguće i novčane iznose u koliko ih neko donira i to:

1. za postignuto prvo takmičarsko mesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija 70% sa zlatnom plaketom ili medaljom, zahvalnicom i poveljom USKS uz takmičarsku lentu (peškir).
2. za postignuto drugo takmičarsko takmičarsko mesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija 30% sa srbrnom plaketom ili medaljom, i poveljom USKS uz takmičarsku lentu (peškir)..
3. za postignuto treće takmičarsko mesto bronzana plaketa ili medalja, i povelja USKS uz takmičarsku lentu (peškir).

Žiri može dodatno nagraditi uz pristanak organizatora i tri autora za tri najemotivnije ljubavne pesme godine sa zlatnom značkom, diplomom i zahvalnicom USKS.

Putne troškove (autobusom ili železnicom) hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od hotela u Ljubljana, te prehranu za vreme dodele takmičarskih priznanja i nagrada za uspešne učesnike snosiće USKS. Pojedine druge pesme učesnika koji nisu izabrani za prvo, drugo ili treće konkurisano mestio biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima kod konkurisanja želimo puno sreće.

Dobitnici će biti učesnici pesničke večeri USKS u Ljubljani ili nekom od opština Srpske, a biće im objavljen i Književni portret u srpskom mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora”.

Napomena – za ovaj konkurs upotrebljava se i Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS i USKS.

Za konkursni odbor, predsednik Saša Gajić

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UДRUЖЕЊЕ SRPSКИH КЊИЖЕВNИКА U SLOВЕNИЈИ

Celovška cesta 134 Љuбљаnа 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]

IZJAVA ZA 9 GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS
ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU “ZLATNO PERO” 2018

Ime i prezime učesnika/ce:……………………………………………………………………………………………
Datum i mesto rođenja …………………….……………….……….jedinstven matični broj ……………..…………………
Adresa boravka………………………………………………………………………………………………
……………………..…Adresa e-pošte:: ………………………… broj telefona ……………….
Zanimanje, stepen obrazovanja:
…………………………………………………………………………………………………………

Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

 

НАЈБОЉИ ОД НАЈБОЉИХ МЕЂУНАРОДНО КЊИЖЕВНО ТАКМИЧЕЊЕ »ЗЛАТНО ПЕРО« ЉУБЉАНА 2018

ЗВЕЗА СРБСКЕ ДИАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ЗДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА В СЛОВЕНИЈИ
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
Целовшка цеста 134 Љубљана 1109 п.п. 2595

Е-пошта: [email protected] i [email protected]
www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org
00386/59-931-023 Фаx.: (0) 1 5055-877, гсм. 00386/41-369-457

Традиционални међународни годишњи конкурс за књижевно признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2018

У Љубљани, дана: 28. фебруара 2018
Почетак: 01. март 2018
Крај конкурса: 30. април 2018

Признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2018 за најбољу песму доделићемо у Љубљани 01. Септембра 2018. године на 9. традиционалној презентацији српске културе “ВЕСЕЛИ ДАНИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ” у Љубљани, а конкурс је отворен од 01. март до 30. априлА 2018.

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће обавештени у року од 45 дана по завршетку конкурса писменим путем и путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 00386/41/369-457 или путем електронских адреса: [email protected] i [email protected]. С обзиром да се ове године навршава девето традиционално презентовање српске културе, награда ће тим поводом бити уручена у оквиру међународне традиционалне годишње презентације “Весели дани српске дијаспоре Словеније”, мада се организатори могу договорити, да се наведене награде и признања поделе на некој од предстојећих културно уметничких презентација у Р. Српској. Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз добитнике тог вредног признања и слично.

За признање и награду могу конкурисати сва лица (изузев оних који су већ били награђивани и добитници неких од признања на истом традиционалном називу конкурсу) сатара 18 или више година који пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију уз три још необљављене песме. Песме требају бити у српском језику (ћирилица или латиница) у три примерка шифроване за три члански стручни Жири формиран у склопу УСКС, на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај – конкурс књижевног признања и награде “ЗЛАТНО ПЕРО” 2018. Непотпуне конкурсне предлоге жири ће издвојити из решавања.

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће обавештени у року од 45 дана по завршетку конкурса писменим путем или путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org. За додатне информације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 00386/41/369-457 или путем електронских адреса: [email protected] i [email protected]
Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз поезију и музику за добитнике тих вредних признања и слично.

• За признање и награду могу конкурисати сва лица сатара 18 или више година која пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију.
• Учесници шаљу три још необјављене песме у три примерка.
• Радови се потписују шифром, а у истој коверти послати решење исте.
• Радови не смеју да вређају верски, национални и полни идентитет.
• Писати у фонту Тимес Неw Роман 12, а адресирати искључиво на латиници (пошто адресу на ћирилици пошта одбаци).
• Теме песама су слободне, у случају да је нека од пријављених песама већ била објављивана, награда и признања се поништавају.
• Уз радове послати и адресу аутора, фотографију, број телефона и мејл адресу.
• Пристигли радови се не враћају.
• Радови требају бити на српском језику (ћирилица или латиница), за чије ауторство одговарају кандидати.
• Радове процењује трочлани стручни жири формиран у склопу УСКС.

Награда се састоји од плакета, признања,медаља, значки, диплома, захвалница и повеља ССДС или УСКС уз могуће и новчане износе у колико их неко донира и то:

1. за постигнуто прво такмичарско место могућа је новчана награда од бруто износа донација 70% са златном плакетом или медаљом, захвалницом и повељом УСКС уз такмичарску ленту (пешкир).
2. за постигнуто друго такмичарско такмичарско место могућа је новчана награда од бруто износа донација 30% са србрном плакетом или медаљом, и повељом УСКС уз такмичарску ленту (пешкир)..
3. за постигнуто треће такмичарско место бронзана плакета или медаља, и повеља УСКС уз такмичарску ленту (пешкир).

Жири може додатно наградити уз пристанак организатора и три аутора за три најемотивније љубавне песме године са златном значком, дипломом и захвалницом УСКС.

Путне трошкове (аутобусом или железницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од хотела у Љубљана, те прехрану за време доделе такмичарских признања и награда за успешне учеснике сносиће УСКС. Поједине друге песме учесника који нису изабрани за прво, друго или треће конкурисано местио биће објављиване у нашим електронским медијима након самог избора. Свим учесницима код конкурисања желимо пуно среће.

Добитници ће бити учесници песничке вечери УСКС у Љубљани или неком од општина Српске, а биће им објављен и Књижевни портрет у српском медију “ОТАЏБИНА” и електронском медију “Српска дијаспора”.

Напомена – за овај конкурс употребљава се и Правилник о наградама и такмичењима ССДС и УСКС.

За конкурсни одбор, председник Саша Гајић

ЗВЕЗА СРБСКЕ ДИАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ЗДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА В СЛОВЕНИЈИ
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ

Целовшка цеста 134 Љубљана 1109 п.п. 2595
Е-пошта: [email protected] i [email protected]

ИЗЈАВА ЗА 9 ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
ЗА КЊИЖЕВНО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ “ЗЛАТНО ПЕРО” 2018

Име и презиме учесника/це:……………………………………………………………………………………………
Датум и место рођења …………………….……………….……….јединствен матични број ……………..…………………
Адреса боравка………………………………………………………………………………………………
……………………..…Адреса е-поште:: ………………………… број телефона ……………….
Занимање, степен образовања:
…………………………………………………………………………………………………………

Напомена! Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.