Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tradicionalni međunarodni godišnji konkurs za pesničko priznanje i nagradu “PESNIKOVA DUŠA” 2017

Priznanje i nagradu “PESNIKOVA DUŠA” 2017

za najbolju pesmu dodelićemo  u Ljubljani 29. novembra 2017. godine na 5. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “PESNIKOVA DUŠA” u Ljubljani ili na nekoj od prezentacija u 2018 godini, a konkurs je otvoren od 10. septembra 2017 do 10 novembra 2017.

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće  obavešteni u roku od 30 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] i [email protected]

S obzirom da se ove godine navršava i deseti rođendan našeg književnog udruženja nagrada će tim povodom biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “PESNIKOVA DUŠA” 2017, koji traju u Ljubljani od 28 do 30. novembra 2017 u krajnjem slučaju u godini 2018.

Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz muziku za  dobitnike tih vrednih priznanja i slično.

Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 ili više godina koji  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz tri još neobljavljene  i potpisane  pesme (pesme nije potrebno slati pod šifrom). Pesme trebaju biti u srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) u tri primerka 3×3 ručno potpisane u jednoj koverti za tri članski stručni Žiri formiran u sklopu USKS, na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj –  konkurs pesničkog priznanja i nagrade “PESNIKOVA DUŠA” 2017. Nepotpune konkursne predloge žiri će izdvojiti iz rešavanja. Sve zahtevano dodatno poslati i putem e-adrese: [email protected]

 

Za priznanje i nagradu “PESNIKOVA DUŠA” 2017, biće izabrane tri najbolje takmičarske pesme koje odredi  takmičarski žiri. Pesme trebaju biti ljubavne izborne tematike ali ne i one koje vređaju bilo koje nacionalno, versko, lično ili političko dostojanstvo i rasni identitet, bilo pojedinca ili naroda. Pesme se mogu poslati dužine do 28 redova, na kojima su ispravljene slovne greške, pošto će kasnije biti štampane u originalu.

Dakle, izbor tri najbolje pesme ulaze u konkurenciju. Žiri ima ovlaštenja organizatora, ako se složi od dodatno prispelih pesama da izdvoji i ovrednoti još dodatne tri najemotivnije pesme kao pesme po kriterijima godine.

Kako bi Žiri lakše ostvario uvid u avtorstvo pesničkih intelektualnih radova, autori su pozvani da pošalju tri puta po tri primerka svojih pesama, jednu fotografiju uz kraću biografiju najkasnije do 10. novembra 2017. na gore navedenu adresu organizatora (moguće je sve zajedno poslati u jednom pismu).

Konkursne pesme će biti vrednovane isključivo u skladu sa pravilnikom o nagradama i priznanjima i kriterijumima organizatora.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu www.srpski-knjizevnici.org i www.srpska-dijaspora.org

Pravo učešća imaju: različita udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorija (država) gde žive Srbi. Konkurs je otvoren  do 10. novembra 2017. godine, a njegovi konkursni materijali se ne vraćaju.

Dakle, izbor tri najbolje pesme ulaze u konkurenciju.

Konkursne pesme će biti vrednovane  i u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenih pesama;
 • podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;
 • promovisanje pesničke kulture i umetnosti;
 • podsticanje stvaralaštva za mlade u kulturi;
 • da služe pesničkoj dugoročnosti.

Hotelske rezervacije i prenoćište u hotelu Bit Center  Ljubljana, za vreme dodele takmičarskih priznanja i nagrada za uspešne učesnike snosiće USKS.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, znački i povelja  USKS uz očekujuće skromne novčane iznose i to:

 1. za postignuto prvo takmičarsko mesto zlatna plaketa, statua ili medalja sa poveljom USKS.  Uz navedeno je moguća  i novčana nagrada, koja je isključivo zavisi od financijskih donacija ako ih bude bilo 70% za prvo mesto.
 2. za postignuto drugo takmičarsko mesto srbrna plaketa, statua ili medalja sa poveljom USKS. Uz navedeno je moguća  i novčana nagrada, koja isključivo zavisi od financijskih donacija ako ih bude bilo 30% za drugo .
 3. za postignuto treće takmičarsko mesto, bronzana plaketa statua ili medalja sa poveljom USKS.

Napomena – putne troškove (avtobusom ili železnicom) hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od hotela u  Ljubljana, te prehranu za vreme dodele takmičarskih priznanja i nagrada za uspešne učesnike sva tri prva konkursna mesta snosiće USKS.  Pojedine druge pesme učesnika koji nisu izabrani za prvo, drugo ili treće konkurisano mestio biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima kod konkurisanja želimo puno sreće.

Nagrađeni su dužni nakon poziva da se odazovu i preuzmu svoje nagrade, a ako to nebi iz bilo kojih razloga obavili, smatra se da nagrade ne žele preuzeti i one se kod organizatora vode kao njegovo prvobitno vlasništvo.

Za konkurs organizatori USKS

 

ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS

Za pesničko priznanje i nagradu “PESNIKOVA DUŠA” 2017

 

 

Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………………………………………………………………

Datum i mesto rođenja …………………….……………….JM broj……………..………………

Adresa boravka………………………………………………………………………………………………

Adresa e-pošte:: …………………………

Zanimanje, stepen obrazovanja: ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

 

Napomena!  Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni  isključivo za potrebe konkursa, adresirajte u latinici, pošto se ćirilica na koverti sa pošte vrati nazad.

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovi navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada.

 

U …………………………., datum: …………….………..…

Izjavu overavam svojeručnim potpisom: ………………….…………

 

ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI

Linhartova cesta 13. Ljubljana 1109 p.p. 2595

E-pošta: [email protected] ili [email protected]

www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org

 059/931-023 Фаx.: (0) 1 5055-877, гсм. 041/369-457

 

Традиционални међународни годишњи конкурс за песничко признање и награду “ПЕСНИКОВА ДУША” 2017

Признање и награду “ПЕСНИКОВА ДУША” 2017

за најбољу песму доделићемо  у Љубљани 29. новембра 2017. године на 5. традиционалној презентацији српске културе “ПЕСНИКОВА ДУША” у Љубљани или на некој од презентација у 2018 години, а конкурс је отворен од 10. септембра 2017 до 10 новембра 2017.

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће  обавештени у року од 30 дана по завршетку конкурса писменим путем или путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.српска-дијаспора.орг и www.српски-књизевници.орг. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 041/369-457 или путем електронских адреса: српска.дијаспорасло@гмаил.цом и српска.дијаспорасло@т-2.нет

С обзиром да се ове године навршава и десети рођендан нашег књижевног удружења награда ће тим поводом бити уручена у оквиру међународне традиционалне годишње презентације “ПЕСНИКОВА ДУША” 2017, који трају у Љубљани од 28 до 30. новембра 2017 у крајњем случају у години 2018.

Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз музику за  добитнике тих вредних признања и слично.

За признање и награду могу конкурисати сва лица сатара  18 или више година који  пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију уз три још необљављене  и потписане  песме (песме није потребно слати под шифром). Песме требају бити у српском језику (ћирилица или латиница) у три примерка 3×3 ручно потписане у једној коверти за три члански стручни Жири формиран у склопу УСКС, на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај –  конкурс песничког признања и награде “ПЕСНИКОВА ДУША” 2017. Непотпуне конкурсне предлоге жири ће издвојити из решавања. Све захтевано додатно послати и путем е-адресе: српска.дијаспорасло@гмаил.цом

 

За признање и награду “ПЕСНИКОВА ДУША” 2017, биће изабране три најбоље такмичарске песме које одреди  такмичарски жири. Песме требају бити љубавне изборне тематике али не и оне које вређају било које национално, верско, лично или политичко достојанство и расни идентитет, било појединца или народа. Песме се могу послати дужине до 28 редова, на којима су исправљене словне грешке, пошто ће касније бити штампане у оригиналу.

Дакле, избор три најбоље песме улазе у конкуренцију. Жири има овлаштења организатора, ако се сложи од додатно приспелих песама да издвоји и овредноти још додатне три најемотивније песме као песме по критеријима године.

Како би Жири лакше остварио увид у авторство песничких интелектуалних радова, аутори су позвани да пошаљу три пута по три примерка својих песама, једну фотографију уз краћу биографију најкасније до 10. новембра2017 на горе наведену адресу организатора (могуће је све заједно послати у једном писму).

Конкурсне песме ће бити вредноване искључиво у складу са правилником о наградама и признањима и критеријумима организатора.

Резултати Конкурса биће објављени на сајту www.српски-књизевници.орг и www.српска-дијаспора.орг

Право учешћа имају: различита удружења и организације/правна лица, као и појединци са територија (држава) где живе Срби. Конкурс је отворен  до 10. новембра 2017. године, а његови конкурсни материјали се не враћају.

Дакле, избор три најбоље песме улазе у конкуренцију.

Конкурсне песме ће бити вредноване  и у складу са следећим критеријумима:

 • квалитет, значај и садржајна иновативност понуђених песама;
 • подстицање разноликости културних израза;
 • промовисање песничке културе и уметности;
 • подстицање стваралаштва за младе у култури;
 • да служе песничкој дугорочности.

Хотелске резервације и преноћиште у хотелу Бит Центер  Љубљана, за време доделе такмичарских признања и награда за успешне учеснике сносиће УСКС.

Награда се састоји од плакета, признања, значки и повеља  УСКС уз очекујуће скромне новчане износе и то:

 1. за постигнуто прво такмичарско место златна плакета, статуа или медаља са повељом УСКС.  Уз наведено је могућа  и новчана награда, која је искључиво зависи од финанцијских донација ако их буде било 70% за прво место.
 2. за постигнуто друго такмичарско место србрна плакета, статуа или медаља са повељом УСКС. Уз наведено је могућа  и новчана награда, која искључиво зависи од финанцијских донација, ако их буде било 30% за друго. 
 3. за постигнуто треће такмичарско место, бронзана плакета статуа или медаља са повељом УСКС.

Напомена – путне трошкове (автобусом или железницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од хотела у  Љубљана, те прехрану за време доделе такмичарских признања и награда за успешне учеснике сва три прва конкурсна места сносиће УСКС.  Поједине друге песме учесника који нису изабрани за прво, друго или треће конкурисано местио биће објављиване у нашим електронским медијима након самог избора. Свим учесницима код конкурисања желимо пуно среће.

Награђени су дужни након позива да се одазову и преузму своје награде, а ако то неби из било којих разлога обавили, сматра се да награде не желе преузети и оне се код организатора воде као његово првобитно власништво.

За конкурс организатори УСКС

ИЗЈАВА ЗА ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС

За песничко признање и награду “ПЕСНИКОВА ДУША” 2017

 

 

Име и презиме учесника/це:………………………………………………………………………………………………………

Датум и место рођења …………………….……………….……….ЈМ број……………..…………………

Адреса боравка………………………………………………………………………………………………

Адреса е-поште:: …………………………

Занимање, степен образовања: ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

 

Напомена!  Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени  искључиво за потребе конкурса, адресирајте у латиници, пошто се ћирилица на коверти са поште врати назад.

Дозваљам објаву својих песама у медијима »Српска дијаспора« ревије »ОТАЏБИНА« без било каквих надокнада у случају, да ме Жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.

Као учесник изјављујем, да немам никаквих примедаба на објављени конкурс и слажем се за све текстуално наведено, као и саме изборне критерије. На основи наведенога, и учествујем за наведени конкурс и приликом могуће успешности лично ћу доћи преузети своје признање или слично што ме припада.

 

У …………………………., датум: …………….………..…

Изјаву оверавам својеручним потписом: ………………….…………