Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SRBI U SLOVENIJI GRAĐANI NIŽEG REDA MIŠLJENJA PRAVNIKA O DOGAĐANJIMA U VEZI JAVNIH NATJČAJA OD STRANE MINISTARSTVA ZA KULTURU I JAVNOG FONDA ZA KULTURNE DELATNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZADNJIH GODINA

Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije su u proteklih nekoliko godina, zbog želje za čim boljim i kvalitetnijim projektima, predavali projektne zahtjeve i prijavljivali se na raspisane konkurse, koje finansiraju kulturne projekte.

Nažalost, naša iskustva su veoma loša, što se tiče projektnih zahtjeva Saveza srpske dijaspore Slovenije, kao i Udruženja srpskih književnika Slovenije, jer su uvijek odbijeni ili finansirani sa minimalnim iznosom, uprkos tome da u poređenju sa drugim projektima iste vrste praksa nije takva. Ostali projekti su svake godine finansirani znatno većim iznosom, čak i mnogo lošiji projekti drugih organizatora, po mišljenju komisije, koja je ocenjivala naše projekte sa minimalnim bodovima da bi se uopšte i mogli uvrstiti u ovu vrstu sufinansiranja.

Pored toga što je očito iz pripremljenih projekata, da su projekti Saveza srpske dijaspore Slovenije i Udruženja srpskih književnika Slovenije veoma dobro sastavljeni i pripremljeni na visokom nivou, ipak su ocenjivani sa najnižom ocenom u usporedbi sa ostalim prijavljenim projektima, a razlika u kvaliteti je i više nego očita. Jasno je da su naši projekti pripremljeni detaljnije, jasnije i da su kvalitetniji od ostalih.
Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije su jedva došli do toga da pregledaju zahtjeve drugih koji su se prijavili za finansiranje. Štaviše, do nekih zahtjeva koje smo tražili da pregledamo, ni dan danas nismo došli. Obično bi suprotna strana projektne zahtjeve, koji bi se činili dobrim, slala našem zastupniku, gospodinu Gajiću.

Nakon svih takvih i drugačijih zapleta, kada bi detaljno pregledali tuđe projekte, bilo je jasno da su naši projekti zaista pripremljeni odgovarajuće i da zaslužuju u određenim primjerima sufinansiranje, odnosno veći iznos finansiranja datih prijekata. Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije su se zato odlučili da ulože žalbu na Ministarstvu za kulturu RS, gdje je bila dozvoljena pritužba, a nakon toga i na Upravni sud RS. Uložena pravna sredstva nisu bila uspešna. Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije su odlučili da se žale sa ustavnom pritužbom na Ustavnom sudu RS. Tvrdimo, da su prekršeni 2. član Ustava, 14. član Ustava i 22. član Ustava. Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije veruju, da u postupku javnih raspisa nisu bila poštovana načela pravne službe, jednakost pred zakonom i čuvanje jednakih prava. Nadamo se, da će Ustavni sud RS prepoznati kršenje Ustava, koja potvrđujemo. Želimo da Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije dobiju pomoć pri izvođenju svojih projekata, kako se u budućnosti ne bi događale neutemeljene odbijenice naših projekata. Da spomenemo zadnjih 10 godina i visoka novčana sredstva (po pojedinom projektu oko 120.000,00 evra), koja šalje EU slovenačkom ministarstvu da ih razdeli ranljivim kulturnim zajednicama, oni ih dele svima drugima, pa čak i zavodima za tekstilnu industriju ali srpska društva učestalo obijaju. Da, tako izgleda da žele dokazati, da jedino srpska zajednica u Sloveniji nije ranljiva, a slovenačka društva jesu u vlastitoj matici. Verovatno slovenačkoj vladi se i ide da i ova aktivnija srpska društva po Sloveniji ugase, pošto je srpska kultura, pismo i sve drugo u slovenačkoj domovini zaista svedeno na minimum.

Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije trebaju pomoć pri svom djelovanju i ubuduće žele konstruktivno sudelovanje, kako sa predstavnicima Ministarstva za kulturu, tako i sa svima ostalima, koji su upleteni u ovaj slučaj, posredno ili neposredno.

SSDS – pravni sektor

СРБИ У СЛОВЕНИЈИ ГРАЂАНИ НИЖЕГ РЕДА
МИШЉЕЊА ПРАВНИКА О ДОГАЂАЊИМА У ВЕЗИ ЈАВНИХ НАТЈЧАЈА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНОГ ФОНДА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ ЗАДЊИХ ГОДИНА

Савез српске дијаспоре Словеније и Удружење српских књижевника Словеније су у протеклих неколико година, због жеље за чим бољим и квалитетнијим пројектима, предавали пројектне захтјеве и пријављивали се на расписане конкурсе, које финансирају културне пројекте. Нажалост, наша искуства су веома лоша, што се тиче пројектних захтјева Савеза српске дијаспоре Словеније, као и Удружења српских књижевника Словеније, јер су увијек одбијени или финансирани са минималним износом, упркос томе да у поређењу са другим пројектима исте врсте пракса није таква. Остали пројекти су сваке године финансирани знатно већим износом, чак и много лошији пројекти других организатора, по мишљењу комисије, која је оцењивала наше пројекте са минималним бодовима да би се уопште и могли уврстити у ову врсту суфинансирања.

Поред тога што је очито из припремљених пројеката, да су пројекти Савеза српске дијаспоре Словеније и Удружења српских књижевника Словеније веома добро састављени и припремљени на високом нивоу, ипак су оцењивани са најнижом оценом у успоредби са осталим пријављеним пројектима, а разлика у квалитети је и више него очита. Јасно је да су наши пројекти припремљени детаљније, јасније и да су квалитетнији од осталих.

Савез српске дијаспоре Словеније и Удружење српских књижевника Словеније су једва дошли до тога да прегледају захтјеве других који су се пријавили за финансирање. Штавише, до неких захтјева које смо тражили да прегледамо, ни дан данас нисмо дошли. Обично би супротна страна пројектне захтјеве, који би се чинили добрим, слала нашем заступнику, господину Гајићу.
Након свих таквих и другачијих заплета, када би детаљно прегледали туђе пројекте, било је јасно да су наши пројекти заиста припремљени одговарајуће и да заслужују у одређеним примјерима суфинансирање, односно већи износ финансирања датих пријеката. Савез српске дијаспоре Словеније и Удружење српских књижевника Словеније су се зато одлучили да уложе жалбу на Министарству за културу РС, гдје је била дозвољена притужба, а након тога и на Управни суд РС. Уложена правна средства нису била успешна. Савез српске дијаспоре Словеније и Удружење српских књижевника Словеније су одлучили да се жале са уставном притужбом на Уставном суду РС. Тврдимо, да су прекршени 2. члан Устава, 14. члан Устава и 22. члан Устава. Савез српске дијаспоре Словеније и Удружење српских књижевника Словеније верују, да у поступку јавних расписа нису била поштована начела правне службе, једнакост пред законом и чување једнаких права. Надамо се, да ће Уставни суд РС препознати кршење Устава, која потврђујемо. Желимо да Савез српске дијаспоре Словеније и Удружење српских књижевника Словеније добију помоћ при извођењу својих пројеката, како се у будућности не би догађале неутемељене одбијенице наших пројеката. Да споменемо задњих 10 година и висока новчана средства (по поједином пројекту око 120.000,00 евра), која шаље ЕУ словеначком министарству да их раздели ранљивим културним заједницама, они их деле свима другима, па чак и заводима за текстилну индустрију али српска друштва учестало обијају. Да, тако изгледа да желе доказати, да једино српска заједница у Словенији није ранљива, а словеначка друштва јесу у властитој матици. Вероватно словеначкој влади се и иде да и ова активнија српска друштва по Словенији угасе, пошто је српска култура, писмо и све друго у словеначкој домовини заиста сведено на минимум.

Савез српске дијаспоре Словеније и Удружење српских књижевника Словеније требају помоћ при свом дјеловању и убудуће желе конструктивно суделовање, како са представницима Министарства за културу, тако и са свима осталима, који су уплетени у овај случај, посредно или непосредно.

ССДС – правни сектор