Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tradicionalni međunarodni godišnji konkurs za pesničko priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2016

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI
Linhartova cesta 13 Ljubljana 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

Tradicionalni međunarodni godišnji konkurs za pesničko priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2016
U Ljubljani, dana: 15. juna 2016
Početak: 15. juna 2016
Kraj konkursa: 15. avgust 2016

Priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2016 za najbolju pesmu dodelićemo u Ljubljani 27. avgusta 2016. godine na 7. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” u Ljubljani, a konkurs je otvoren od 15. juna do 15. avgusta 2018.
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće obavešteni u roku od 15 dana po završetku konkursa pismenim putem i putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] i [email protected]. S obzirom da se ove godine navršava sedmo tradicionalno prezentovanje srpske kulture, nagrada će tim povodom biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 26 do 28. avgusta 2016.
Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz dobitnike tog vrednog priznanja i slično.
Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od priznanja na istom tradicionalnom konkursu) satara 18 ili više godina koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz tri još neobljavljene pesme. Pesme trebaju biti u srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) u tri primerka šifrovane za tri članski stručni Žiri formiran u sklopu USKS, na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – konkurs pesničkog priznanja i nagrade “ZLATNO PERO” 2016. Nepotpune konkursne predloge Žiri će izdvojiti iz rešavanja.

Za priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2016, biće izabrane tri najbolje takmičarske pesme koje odredi takmičarski Žiri. Pesme mogu biti različite izborne tematike ali ne i one koje vređaju bilo koje nacionalno, versko, lično ili političko dostojanstvo i rasni identitet, bilo pojedinca ili naroda.
Dakle, izbor tri najbolje pesme ulaze u konkurenciju.
Kako bi Žiri lakše ostvario uvid u avtorstvo pesničkih intelektualnih radova, autori su pozvani da pošalju tri puta po tri primerka svojih pesama, jednu fotografiju uz kraću biografiju najkasnije do 15. avgusta 2016 na gore navedenu adresu organizatora (moguće je sve zajedno poslati u jednom pismu).
Konkursne pesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijumima organizatora.
Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu www.srpski-knjizevnici.org i www.srpska-dijaspora.org Pravo učešća imaju: različita udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorija (država) gde žive Srbi. U obzir će biti uzimane prijave na srpskom jeziku dostavljene pravovremeno, isključivo poštom na zahtevanu adresu. Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2016. godine, a njegovi konkursni materijali se ne vraćaju.
Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, ali medalja, znački i povelja USKS uz očekujuće skromne novčane iznose i to:
1. za postignuto prvo takmičarsko mesto sa zlatnom medaljom, značkom i poveljom USKS uz takmičarsku lentu (peškir).
2. za postignuto drugo takmičarsko mesto sa srbrnom medaljom, značkom i poveljom USKS uz takmičarsku lentu (peškir)..
3. za postignuto treće takmičarsko mesto bronzana medalja, značka i povelja USKS uz takmičarsku lentu (peškir)..
Putne troškove (avtzobusom ili železnicom) hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od hotela u Ljubljana, te prehranu za vreme dodele takmičarskih priznanja i nagrada za uspešne učesnike snosiće USKS. Pojedine druge pesme učesnika koji nisu izabrani za prvo, drugo ili treće konkurisano mestio biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima kod konkurisanja želimo puno sreće.
Dobitnici će biti učesnici pesničke večeri USKS u Ljubljani 27. avgusta 2016, a biće mu objavljen i Književni portret u srpskom mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora”.
Priznanja i nagrada će biti svečano uručena u avgustu u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 u Ljubljani. Napomena – za ovaj konkurs upotrebljava se i Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS i USKS.
За конкурсни одбор, председник Saša Gajić

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UДRUЖЕЊЕ SRPSКИH КЊИЖЕВNИКА U SLOВЕNИЈИ
Lиnhаrtoва cеstа 13 Љuбљаnа 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fаx.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

IZJAVA ZA VII GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS
ZA PESNIČKO PRIZNANJE I NAGRADU “ZLATNO PERO” 2016

Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………………………………………………………………

Datum i mesto rođenja …………………….……………….……….JM broj……………..…………………

Adresa boravka……………………………………………………………………………………………………

ID br.:………………………….…………………………..…Adresa e-pošte:: …………………………

Zanimanje, stepen obrazovanja:

…………………………………………………………………………………………………………………….

Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovi navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada.

U …………………………., datum: …………….………..…

Izjavu overavam svojeručnim potpisom: ………………….……………