Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Značajan razgovor sa direktorom VTŠ Zrenjanin

 

Cenjeni naši čitaoci, prijatelji, članovi i pridruženi članovi, prolaze godine (25) kako još u Sloveniji, jednoj od članica EU, nije priznata srpska manjina. Dakle, najbrojnija nepriznata srpska manjina (200.000) je uz sve drugo i najviše diskriminirana. Činjenično, Srbi u Sloveniji građani su nižeg reda. Napomena, naša želje i zahtevi su upravo činjenični, a kroz te činjenice zahtevamo jedino ono što slovenačke manjine od raspada bivše zajedničke države SFRJ već uživaju (26 godina). Tako i nije čudno, da se srpska kultura gasi, gasi se uz nju srpski jezik, a na kraju već i pravoslavna vera. Smatramo, voleti svoje, a razumeti druge, nije greh.
Poštovani,
Savez srpske dijaspore Slovenije je procenio da postoje potrebe i interesovanje naših članova za upis i studiranje na srpskom jeziku.Takođe smatramo da bi saradnja sa visokoškolskim institucijama iz Srbije bila od velikog značaja i važnostu za sve strane. Posle konsultacija mi smo se opredelili za saradnju sa Visokom tehničkom školom iz Zrenjanina. Ovaj razgovor za naše cenjene čitaoce ovoga puta obavio sam sa direktorom VTŠ – ZR profesorom doktorom sci. g. Miloradom Rančićem, inače direktorom navedene državne institucije Srbije. Svakako, zahvaljujemo se g. Rančiću, da je našao vremena da nam odgovori na nekoliko bitnih pitanja, posebno za naše članove i buduće studente VTŠ ZR – Centar za visoke strukovne studije u Ljubljani. Naravno, da će SSDS tehnički pomagati oko upisa, zastupanja i same organizacije fakultativnih predavanja.

visa-11. Gospodine Rančiću Vi ste među prvima iz Srbije razumeli situaciju i uspostavili potrebnu saradnju sa Savezom srpske dijaspore Slovenije, kao jednom od ozbiljnih krovnih organizacija Srba u Sloveniji?

• Nakon više susreta i razgovora potpisali ste i Ugovor o poslovno- tehničkoj saradnji koji je predvideo i mogućnost saradnje u oblasti obrazovanja. Gospodine Rančiću recite našim čitaocima, koje ugovorne oblasti saradnje sa SSDS obuhvataju?

• Potpisani ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji između VTŠSS iz Zrenjanin i SSZS predstavlja okvir za saradnju u kulturnoj, prosvetnoj, obrazovnoj, naučnoj i drugim delatnostima.

• Detalji ove saradnje uključuju:

• Uzajamne posete i razmene iskustava;
• Razmene saradnika u cilju realizacije ugovorenih programa;
• Zajedničko organizovanje Centra za visoke studije iz programa VTŠSS u Zrenjaninu;
• Realizovanje aktivnosti u vezi izvođenja nastave iz programa VTŠSS u Zrenjaninu;
• Organizovanje kurseva, škola, stručnog usavršavanja, stručnih predavanja i dr.
• Priprema i realizacija zajedničkih projekata;
• Zajednička izdavačka delatnost (knjige, časopisi, udžbenici, stručna literatura)
• Drugi oblici saradnje od obostranog interesa.

2. Na osnovi potpisanog ugovora vrše se aktivnosti oko upisa studenata, čije je interesovanje bez realizacije bilo već duže vreme. Gospodine Rančiću recite koji smerovi studija su za početak dogovoreni i kako smatrate da bi se izvođenje nastavnih aktivnosti i uspešno odvijalo?
• Za početak smo dovorili upis i školovanje na naša dva studijska programa i to:

• Zaštita životne sredine
• Krizni menadžment
• Nakon završetka postupka akreditacije koji je u toku verovatno će se organizovati i smer Zaštita na radu.

3. Imajući u vidu, da je dosta naših članova zaposleno, dali ćete gledati da većinu godišnjih predavanja realizacijsko približite njihovim mogućnostima (vikendima) i kako smatrate da će se studij dodatno izvoditi, te dali je prva upisna godina jednaka za oba smera?

• Dogovor predviđa da se oko 60% nastave i vežbi izvodi direktno uživo u Ljubljani, a da ostatak bude realizovan pomoću internet komunikacija po sistemu učenja na daljinu.
• Predviđena predavanja, vežbanje i konsultacije izvodiće se sa studentima u pogodnom dogovorenom terminu- produženim vikendom i posle podne.
• U provoj godini ima deset jednosemestralnih predmeta od kojih su 2 različita za studijski program.

4. Gospodine Rančiću imajući u vidu da je VTŠ ZR jedan među ozbiljnijim državnim fakultetima Srbije sa 55 godišnjim postojanjem, da li su priznate diplome po zemljama EU i kako su one pisane?

• Naša škola je sve svoje studijske programe akreditovala po Bolonjskim principima i oni su deo Evropskog obrazovnih sistema. Nakon tri godine koliko traju studije dobijaju se 180ESPB/ESCT (Evropski sistem prenosa bodova).
• Diploma koja se dobije izdaje se i na srpskom i na engleskom jeziku. Uz dz diplomu student dobije dodatak diplomi (suplement), koji je takođe na srpskom i engleskom jeziku.

5. Gledajući činjenice, da većina mladih i srednjih populacija Srba iz Slovenije nema mogućnosti učenja srpskog jezika i oni ga neznaju, dali će knjižno učno gradivo za njih biti i u latinici, te daliće se moći zadaće pisati u latinici?

Visa-tehnicka-skola 2• Sva literatura za prvu godinu biće dostupna studentima u latiničnom pismu. Seminarski radovi, domaći zadaci i druge obaveze se takođe mogu pisati latiničnim pismom.

6. Gospodine Rančiću recite nam, gde će se vršiti upis studenata, od kada on do kada traje, gde se mogu dobiti potrebne informacije, dali će godišnju upisninu biti moguće platiti u obrocima, ta šta je od stručne spreme potrebno za upis za navedeni studij?
• Sve inforamcije i upisu i uslovima upisa biće objavljene u Konkursu za upis, na našem sajtu: www. vts-zr.edu.rs. i www. Srpska-dijaspora.org. Informacije se takođe mogu dobiti i na telefone:

• *060/8566033
• *023/565896
• *023/562389

• Godišnja upisnina iznosi 1600 € i ona se može uplatiti u 4. rate.
• Uslov za upis na studije je završena srednja škola (u trajanju od 3 ili 4 godine).

7. Gospodine Rančiću pravno nam za Sloveniju omogućuje Ustav Slovenije (što se tiče jezika), a uz to registrovane aktivnosti našeg Statuta i dodatno registrovani Centar za visoke strukovne studije u Ljubljani šta nam i našim studentima možete od važnosti još dodati?

• Naša škola je za 55 godina odškolovala oko 7000 inženjera: tehnologije, mašinstva i menadžmenta. Pored osnovnih studija koje traju 3 godine
(180 ESPB/ESCT) postoji mogućnost i specijalizacije u trajanju od jedne godine (60 ESPB/ESCT). Svi naši studijski programi (smerovi) su savremeni i moderni, akreditovani i usklađeni sa sličnim Evropskim programima. Trenutno su u postupku akreditacije i programi u oblasti Zaštite na radu i Elektrotehnike i računarstva. U toku su takođe i pripreme za akreditaciju master sturukovnih studije u trajanju od 2 godine (120 ESPB/ESCT).

Još jednom, hvala Vam gospodine Rančiću na ovom značajnom razgovoru.

Razgovor obavio
predsednik SSDS i USKS – Saša Gajić