Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ČETIRI MILIONA (4.000.000,00) EURA PRIJATELJIMA BEZ OBJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Postoji li u slovenskoj vladi kulturna mafija?

Pripremila: prof. Dragica Miljević

Ministarstvo Slovenije za kulturu razdelilo četiri miliona eura svojim prijateljima bez objave javnog natječaja (konkursa), konkretnije lažno obaveštenje, da je službeni list R. Slovenije broj 88/12 od dana 23.11.2012 objavio navedeni javni natječaj, činjenično takva objava u njemu ne postoji. Postoje različite objavljene tematike, a najviše »o vodama«, gde je planirano kroz solidarnost upleteno uz ministra više državnih činovnika. Treba znati, da je godine 2012/2013 slovenski ministar za kulturu bio dr. Uroš Grilc, viša državna sekretarka i rukovodilac službe za kulturne različitosti i ljudska prava dr. Suzana Čurin Radovič, koju je nešto kasnije zamenio dr. Sašo Gazdić, činovnica te službe ga. Mateja Bošnjak i državni sekretar dr. Matjaž Šekoranja.
Mama_sa_detešcemDok je stručna komisija za taj nepostojeći javni natječaj sa imenom ESS 2013-2014 u okviru Evropskog socijalnog fonda (za Povećanje zapošljavanja društvenih zajednica na području kulture i podržavanje njihovog socijalnog uključivanja) bila formirana od pet (5) članova u sastavu: dr. Mojca Medvešek, predsednica, dr. Matija Žagar – član, Maja Čepin Čander – članica, Tatjana Avsec – članica i Maja Kodelja – članica. Tako su uz sve nastale nepravilnosti i postavljanja na internetnu spletnu stranicu Ministarstva za kulturu R. Slovenije MK RS JPR-ESS 2013–2014 br. 5440-87/2012 od dana 15.11.2012)na njezinoj stranici broj 27 piše »Sve kompletne molbe projekatnih učesnika oceniće izdvojeno dva člana stručne komisije. Ako bi se ocene razlikovale za 10 tački ali više od 10, takvu molbu projektnog učesnika oceniće i treći ocenjivač po izboru stručne komisije. Ocena će se oformiti na osnovi poprečnosti najbliže dve ocene.
Navedeno ministarstvo je na osnovu Pravilnika o stručnim komisijama moglo bitrati i odrediti u sastavu stručne komisije (3) tri ili (5) pet članova. Tekst 2. podtačka 3. člana toga Pravilnika o stručnim komisijama (Sl. List RS. 38/12 i 90/12). Mada je na svom internom internetnom raspisu MK RS odredila tročlansku stručnu komisiju, a po navedenom Pravilniku odredila petočlansku i zapisala na svojoj spletnoj internetnoj stranici te kao takvoj isplaćivala visoke novčane iznose (nepotrebno) rasipanjem novca porezkih platiša RS.
Poznato je, da osnova pravne zaštite mora zagotavljati učesnicima jednaka prava i pravdu, da znaju, pre što se prijave za određeni postupak, kako će takav postupak biti izveden. Ta osnova (načela) nije bila omogućena.
Ministarstvo za kulturu R. Slovenije je moralo javni natečaj (konkurs) objaviti u jednom od službenih listova, a to nije uradilo verovatno u vezi kriterija poznanstva, gde opravdano smatramo, da su pojedine osobe navedenog ministarstva upletene u korupciju i druge krivične radnje.
Iznos od četiri miliona (4.000.000,00) eura bio je u celini razdeljen među pojedina kulturna društva u Sloveniji i to kroz kriterije prijateljstva i poznanstva. Javni natečaj službeni list R. Slovenije broj 88/12 od dana 23.11.2012. godine, koje je navelo Ministarstvo za kulturu R. Slovenije ne postoji.
Savez srpske dijaspore Slovenije je kroz konkurisanje u tom nezakonskom postupku bio oštećen najmanje za 180.000,00 evra kroz konkretno projektnu molbu, koju nisu ni pogledali odredivši »stručnu ocenu 69 tački, kako brojčano nebi bila uspešna«, pošto je uspešnost predviđena od 70 do 100 ocenujućih tački. Što znači navedenom savezu do uspešnosti je manjkala jedna tačka, da bi sa strane MK RS bio sufinanciran. Tako su natečajnu projektnu molbu saveza odbacili sa lažnim obrazloženjem, da projekt Saveza srpske dijaspore Slovenije broj: 5440-125/2012/1 od dana 19.12.2012. godiner nije primio dovoljno točki u vezi projekta koji je napisan isključivo za srpsku populaciju i ne za druge populacije koje govore istim jezikom.
MOLUpravo kroz celokupan projekt Saveza srpske dijaspore Slovenije može se pročitati čak na više pisanih stranica, da je projekt »internetna radio i televizija« namenjen tako srpskoj, kao i bosanskoj, crnogorskoj i hrvatskoj kulturnoj zajednici, kao i svim onima koji govore srpskim ili nekim sličnim jezikom.
To je i činjeničan nepobitan dokaz, da stručna komisija MK RS nije ni pogledala projektnu molbu učesnika Saveza srpske dijaspore Slovenije, koja je bila napisana stručno i dovoljno obrazloženog koncepta.
Pravilnik o izvođenju javnog poziva ili javnog natječaja za takav izbor obuhvaćen je službeni list R. Slovenije broj 43/10., koji verovatno namerni nije obuhvatio i osnovu za pravedno, zakonsko i logično raspisivanje, a to je određivanje najvišeg i najnižeg novčanog iznosa za koje mogu pojedini učesnici kandidovati sa svojim projektom (prijavom).
Takvi pravilnici se pripremaju planirano i brižno, a kao takvi se i usvajaju, kako bi se moglo nezakonsko manipulisati, razdeljivati za svoje prijatelje i favorite mnogo, mnogo više, upravo takvim državnim novčanim sredstvima ili bolje rečenio – »ti meni, ja tebi«.
Imajući u vidu, da Savez srpske dijaspore Slovenije između ostaloga ima ptriznat i status državnoga interesa za kulturu po rešenju MK RS broj: 0140-20/2010/11 od 07.07.2010. godine, pa ipak redovnim kandidovanjem na javne raspise (natečaje) svih zadnjih 6 godina, »nisu bili uspešni«, a zašto – to se vidi iz gore navedenog teksta. Visoka novčana sredstev EU od godine 2007-2013 uz sufinanciranje R. Slovenije imaju svoj već unapred određen cilj. Dakle, ta visoka novčana sredstva Socijalni fond EU je usmerio ranljivim kulturnim zajednicama u Sloveniji i nikako profitnim slovenskim subjektima.
Verovatno, pomislićete sa jedne strane, da je Savez srpske dijaspore Slovenije (koji uključuje 12 srpskih kulturnih društava) je jedini u slovenskoj državi kao neranljiva kulturna zajednica, a sa druge strane da su sopstvena slovenska kulturna društva ranljiva. Srpske populacije Slovenije su u svim pogledima diskrimirane, a posebno u kulturi, srpski jezik, a posebno ćirilično piosmo prepušteno je zaboravu zadnjih 23 godine, postoji još poneki folklor, što je pohvalno, mada nije i činjenica, da se to svodi pod celokupnu srpsku kulturu. Hipotetično, skaču i majmuni po granama drveća, pa kakav efekat, verovatno su tzo igre, koje uzrokuju i lomljenje pojedinih grana od drveta na kojem izvode svoje vragolije.
Svee te stručne komisije koje izabira i potvrđuje MK RS, manje više nema ništa sa srpskom kulturom, a još manje sa srpskom književnošću i umetnošću. Ocenjuju oni i srpsku reviju Otadžbina, a niko od članova te komisije i nezna ćirilicu kao osnovu Srpskog jezika. Srbi im dobro dođu jedino kad redovno izmiruju svoje poreske obaveze i druge dadžbine, a kada trebaju da dobiju neki novčić za svoje godišnje kulturne prezentacije to se manje više nedogađa. Verovatno imaju mišljenje, da se srpska deca u zajedničkoj slovenskoj domovini nebi smela veseliti.
Izjava vodećih u Savezu srpske dijaspore Slovenije, potvrdili su, da će u vezi štete od 180.000,00 evra upotrebiti sva pravna i druga demokratska sredstva savremene EU, kako bi novac dobila nazad. Pozvaće i institucije pravne države, da obavljaju svoj posao za koji su i plaćeni. Krajnjim slučajem uložiće i tužbu protiv Republike Slovenije na međunarodni sud EU, te predložiti da se ne samo razdeljena zadnja (4.000.000,00) četiri miliona evra vrati u EU kasu, nego svih petnaest miliona evra koji su dodeljivani nezakonsko zadnjih šest godina i to po njihovoj staroj praksi.

Činjenični slovenski tekstualni izvori:

– Pravilnik o javnim natečajima Službeni list R. Slovenije broj 43/10,

– Pravilnika o stručnim komisijama (Sl. List RS. 38/12 i 90/12),
– Odločba MK RS št.: 0140-20/2010/11 z dne 07.07.2010,
– Pogled v projektno vlogo ZSDS,
– Pogled v interni razpis MK RS JPR-ESS 2013–2014 (št. 5440-87/2012 z dne 15.11.2012),
– Pogled v sklep MK RS št. 5440-125/2012/7 z dne 22.04.2013,
– Pogled v Uradni list R. Slovenije št. 88/12 z dne 23.11.2012.