Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZNAČAJNO OBAVEŠTENJE PRESUDA U IMENU NARODA!

 

Još jedna u nizu pravomoćnih PRESUDA U IMENU NARODA, koju je kroz tužbu dobilo Udruženje srbskih književnika u Sloveniji koga je zastupao g. Saša Gajić pod rednim brojem I U 1321-2013-12 od 27. maja 2014 dostavljena 28.06.2014 – sudski postupak vodilla je predsednica senata viši sudija gospođa Petra Hoćevar uz člane sodije gospođe Mire Dobrovec Jelen, mag. i gospođe Jonike Marflak Trontelj kao člana. UPRAVNI SUD REPUBLIKE SLOVENIJE u Ljubljani.
Dakle, USKS tužilo je Vladu Republike Slovenije zastupanu po Ministarstvu za kulturzu RS u vezi rešenja Javnoga fonda za kulturne delatnosti RS sa razlogom, da je u godini 2012 Javni fond RS kroz javni konkurs pod oznakom Etn-2012 za jedini registrovani srpski medij »OTADŽBINA« bila odobrena minimalna godišnja sredstva od 2.400,00 evra, dok je drugima bilo dodeljeno 15.000,00 eura i više nego Udruženju srpskih književnioka u Sloveniji. Kroz navedenu presudu očekujemo ponovo rešavanje uz dodelu većeg novčanog iznosa. Značajno je i to, da tužena strana, nema pravo žalbe (prvi stav 73.člana ZUS-1), tako da je presuda od dana izdaje postala pravomoćna. Navedena presuda između ostaloga potvrđuje i to, da je tužena stranka kršila 22. i 14 član Ustava Republike Slovenije, koji govori o činjenicama, da su stranke u ravnopravnom položaju pred upravnim i pravnim organima RS., te da nikome nije dozvoljena rasna, verska ili kulturna privilegija. jednakost Tužena stranka moraće i platiti USKS i skromna novčana sredstva navedenog predmeta.
Uz iskrene čestitke, zahvaljujemo se i ovoga puta pravnom sektporu Saveza srpske dijaspore Slovenije, koji je pružao nesebičnu bezplatnu pravnu pomoć. Vodstvo!

ЗНАЧАЈНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕСУДА У ИМЕНУ НАРОДА!
Још једна у низу правомоћних ПРЕСУДА У ИМЕНУ НАРОДА, коју је кроз тужбу добило Удружење србских књижевника у Словенији кога је заступао г. Саша Гајић под редним бројем И У 1321-2013-12 од 27. маја 2014 достављена 28.06.2014 – судски поступак водилла је председница сената виши судија госпођа Петра Хоћевар уз члане содије госпође Мире Добровец Јелен, маг. и госпође Јонике Марфлак Тронтељ као члана. УПРАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ у Љубљани.
Дакле, УСКС тужило је Владу Републике Словеније заступану по Министарству за културзу РС у вези решења Јавнога фонда за културне делатности РС са разлогом, да је у години 2012 Јавни фонд РС кроз јавни конкурс под ознаком Етн-2012 за једини регистровани српски медиј »ОТАЏБИНА« била одобрена минимална годишња средства од 2.400,00 евра, док је другима било додељено 15.000,00 еура и више него Удружењу српских књижевниока у Словенији. Кроз наведену пресуду очекујемо поново решавање уз доделу већег новчаног износа. Значајно је и то, да тужена страна, нема право жалбе (први став 73.члана ЗУС-1), тако да је пресуда од дана издаје постала правомоћна. Наведена пресуда између осталога потврђује и то, да је тужена странка кршила 22. и 14 члан Устава Републике Словеније, који говори о чињеницама, да су странке у равноправном положају пред управним и правним органима РС., те да никоме није дозвољена расна, верска или културна привилегија. једнакост Тужена странка мораће и платити УСКС и скромна новчана средства наведеног предмета.
Уз искрене честитке, захваљујемо се и овога пута правном сектпору Савеза српске дијаспоре Словеније, који је пружао несебичну безплатну правну помоћ. Водство!