Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZNAČAJNO OBAVEŠTENJE – PRESUDA U IMENU NARODA!

Još jedna u nizu pravomoćnih PRESUDA U IMENU NARODA, koju je kroz tužbu dobilo Udruženje srbskih književnika u Sloveniji koga je zastupao g. Saša Gajić pod rednim brojem I U 1260/2013-10 od 10. aprila 2014. dostavljena 12.05.2014 – sudski postupak vodilla je predsednica senata sudija gospođa Nataša Smrekar uz člane sodije gospođe Lara Bertenjev i gospodina Andreja Kmecel uz sudelovanje više pravosudne savetnice gospođe Suzane Korotaj kao zapisničarke. UPRAVNI SUD REPUBLIKE SLOVENIJE u Ljubljani.
Dakle USKS tužilo je gradsku opštinu Ljubljana, koju zastupa gradonačelnik Zoran Janković odnosno njihov pravnik g. Aljoša Ivanović, sa razlogom, da je u godini 2013 Javni fond RS kroz javni konkurs pod oznakom PrP-2013 za veliku godišnji kulturno umetničku prezentaciju »Veseli pesnički dani« odobrena su minimalna godišnja sredstva od 943,00 evra, dok je Savezu kulturnih društava Ljubljane bilo dodeljeno zajedno 57.000,00 evra petdeset puta više nego Udruženju srpskih književnioka u Sloveniji. Kroz navedenu presudu očekujemo ponovo rešavanje uz dodelu većeg novčanog iznosa. Značajno je i to, da tužena strana, nema pravo žalbe (prvi stav 73.člana ZUS-1), tako da je presuda od dana izdaje postala pravomoćna.
Uz iskrene čestitke, zahvaljujemo se i ovoga puta pravnom sektporu Saveza srpske dijaspore Slovenije, koji je pružao nesebičnu bezplatnu pravnu pomoć. Vodstvo!

ЗНАЧАЈНО ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕСУДА У ИМЕНУ НАРОДА!

Још једна у низу правомоћних ПРЕСУДА У ИМЕНУ НАРОДА, коју је кроз тужбу добило Удружење србских књижевника у Словенији кога је заступао г. Саша Гајић под редним бројем И У 1260/2013-10 од 10. априла 2014 достављена 12.05.2014 – судски поступак водилла је председница сената судија госпођа Наташа Смрекар уз члане содије госпође Лара Бертењев и господина Андреја Кмецел уз суделовање више правосудне саветнице госпође Сузане Коротај као записничарке. УПРАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ у Љубљани.
Дакле УСКС тужило је градску општину Љубљана, коју заступа градоначелник Зоран Јанковић односно њихов правник г. Аљоша Ивановић, са разлогом, да је у години 2013 Јавни фонд РС кроз јавни конкурс под ознаком ПрП-2013 за велику годишњи културно уметничку презентацију »Весели песнички дани« одобрена су минимална годишња средства од 943,00 евра, док је Савезу културних друштава Љубљане било додељено заједно 57.000,00 евра петдесет пута више него Удружењу српских књижевниока у Словенији. Кроз наведену пресуду очекујемо поново решавање уз доделу већег новчаног износа. Значајно је и то, да тужена страна, нема право жалбе (први став 73.члана ЗУС-1), тако да је пресуда од дана издаје постала правомоћна.
Уз искрене честитке, захваљујемо се и овога пута правном сектпору Савеза српске дијаспоре Словеније, који је пружао несебичну безплатну правну помоћ. Водство!