Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U NIRNBERGU 27.11.2010 USPEŠNI I ZADOVOLJNI

Delegacija Saveza srpske dijaspore Slovenije u sastavu: potpresednika Đure Tešanovića, koordinatora Nikole Vlahovića, univ.dipl.ing., predsednika suda časti Milorada Savića i predsednika nadzorne komisije naše dijaspore generala u penziji Milana Aksentijevića učestvovala je i na drugoj pripremnog sastanaka za osnivanje Nacionalnog saveta srpskog rasejanja. Mada slabo vreme nije sprečilo dolaska naše delegacije u Nirnberg. Ovo značajno događanje u dobrobit naše srpske nacije pratili su i različiti mediji, a kao i prošlih puta jedna od gledanijih TV KOPERENIKUS iz matice Srbije. Sastanak je vodio kao i obično dobroga raspoloženja legenda srpske nacije i glavni koordinator subjekta u nastajanju g. Nikola Janić iz Švedske.

Zaključci sa drugog savetodavnog sastanka za osnivanje
Nacionalnog saveta srpskog rasejanja

Drugi pripremni sastanak za osnivanje Nacionalnog saveta srpskog rasejanja održan je u Nirnbergu 27.11.2010. godine sa ciljem da pojedinci, rukovidioci organizacija i udruženja, politički aktivni predstavnici i stručnjaci različitih profila, daju što realniju procenu stanja odnosa matice i rasejanja, kao i organizovanosti i učešća u političkom i kulturnom životu zemalja domaćina. Skupu su prisustvovali istaknuti predstavnici iz Švedske, Belgije, Slovenije i Nemačke, kao i dva delegata prve “Skupštine dijaspore i Srba u rasejanju”.

Učesnici sastanka saglasni su sa sledećim procenama, planovima i zaključcima konferencije:
1.    Učešće rasejanja u političkom životu Srbije je preduslov za bilo kakvu kvalitetnu i dugoročnu saradnju Srbije i rasejanja. Prvi i osnovni korak je obezbeđivanje uslova da naši građani ostvare svoje biračko pravo putem interneta i tu uslove treba stvoriti što pre;
2.    Učešće u političkom životu zemalja domaćina je preduslov za dobru integraciju i ostvarivanje ličnih i kolektivnih prava našeg naroda. Nacionalni savet srpskog rasejanja (u daljem tekstu NSSR) bi trebalo da postane institucija, koordinator planske saradnje na obostranu korist našeg naroda i zemalja domaćina;
3.    Za ostvarivanje prethodna dva cilja na duži rok potrebno je školovanje i stvaranje visoko-profesionalnog mlađeg kadra i saradnja sa klubovima, organizacijama, udruženjima i pojedincima kojima treba pomoć i koji mogu biti od pomoći;
4.    Nastavljaju se pripreme za Kongres srpskog rasejanja, koji treba da se održi do sredine iduće godine u Beogradu. Kongres će izabrati vićstvo/upravu NSSR. Kongres će odlučiti da li, i kada, treba formirati stranku rasejanja;
5.    Nastavlja se sa organizovanjem sličnih pripremnih sastanaka/konferencija u drugim regionima sveta gde živi naš narod, radi što bolje pripreme Kongresa;
6.    Formira se koordinaciono telo za pripremu Kongresa koje će, kao glavni koordinator, predvoditi Srpski savez iz Švedske, a koje će biti sačinjeno od predstavnika iz raznih država, organizatora i učesnika pripremnih sastanaka;
7.    U pripremu Kongresa i formiranja NSSR uključiti što veći broj institucija, organizacija i pojedinaca.