Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jezičke i (ostale) nedoumice

Prilikom proglašenja nezavisnosti slovenačke države (25.6. 1991), tadašnji, prvi predsednik slovenačke države, Milan Kučan, konstatovao je da su Slovenci time konačno postigli svoj nacionalni i istorijski cilj, a isti glasi :« Svoji, na svome! (Svoji na svojem!)«. Jest da je iza toga usledilo izbacivanje svih srpskih knjiga iz slovenačkih knjižara i biblioteka koje su uglavnom završile u preradi papira, ali se jedan deo knjiga ipak saćuvao. Kao što se to uostalom, tokom istorije, uvek dešava.

Normalno da su razni rečnici koje, čiji izdavači su skoro po pravilu nacionalne Akademije nauka, najpouzdaniji izvor svh mogućih obaveštenja, pre svega o jeziku. Takav je slučaj i sa Rečnikom slovenačkog književnog jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika-SAZU- Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU-2007). Uzaludno sam pokušavao, u spomenutom Rečniku slovenačkog književnog jezika pronaći odgovarajuću slovenačku  odrednicu blisku prezimenu prvog slovenačkog predsednika države. Mislim, obzirom, na onu predsednikovu sudbonosnu poruku: »Svoji, na svome!« . Srećom mi se našla pri ruci jedna druga knjiga koja, očito čudom, nije završila u slovenačkoj preradi papira, a to je Srbskohrvatsko slovenski slovar ili Srpskohrvatsko slovenački rečnik-Janka Jurančiča, iz daleke 1986.godine. Na moje veliko iznenađenje, u Jurančičevom Srpskohrvatsko slovenačkom rečniku, postoji čak 47 odrednica povezanih sa odrednicom bliskoj predsednikovom prezimenu. Recimo, odrednicu kuća, spomenuti Jurančičev rečnik, u svakoj mogućoj varijanti, prevodi na slovenački jezik, sa hiša.

Ima međutim još i drugih podataka. Recimo, u srpskoj varijanti internetne enciklopedije Vikipedija, nalazimo naselje Kućani u opštini Nova Varoš u Zlatiborskom Okrugu. Ili recimo u Projektu Rastko o Boki i staro naselje Kuti i Kućanima ili o rodnom selu počivšeg patijarha SPC, Pavla, Kućani kod Donjeg Miholjca, itd, itd. Zanimljivo je takođe da sam uzaludno, u slovenačkim geografskim toponimima, pokušavao pronaći, barem jedan koji bi
tako nedvosmisleno bio sličan, toponimu Zlatiborskog Okruga, Boke ili Donjeg Miholjca, kako bi (ipak) istorijski poklič prvog slovenačkog predsednika: »Svoji, na svome!«, mogaodobiti svoj jezički i logički oslonac.   

Sve to bi nas moglo dovesti, bez obzira na to da su Slovenci iz svoje azbuke (nabora črk!) već izbacili meki ć, na pomisao da tu nešto nije u redu. Ako se vratimo već spomenutoj predsednikovoj istorijskoj izjavi: »Svoji, na svome«, trebamo se upitati sledeće.

A koje je to svoje na svome, građane Slovenije, mislio predsednik Kučan, daleke, 1991.godine?

Postoji »naivno«, i »naučno problematično« tumaćenje, kako ime ili prezime čoveka,  određuje njegov lični identitet. Nauka, pogotovo ona povezana sa državom i njenim funcionisanjem, uglavnom se zadovoljava konstatacijom, kako su ime i prezime, između ostalog, najpouzdaniji deo čovekovekovog identiteta. Na toj tačci sukobljava se više naučnih disciplina, pogotovo onih koje su doživele svoj procvat i uspon, paralelno sa procvatom i usponom novostvorenih država na tlu nekadašnje zajedničke države. A to su sve one nauke koje se bave jezikom.  Tako imamo, sem srpskog, i pregršt jezika i pravopisa (hrvatski, bošnjački, crnogorski) koji svi imaju jedan zajednički cilj: »naučnim metodom« dokazati, što je moguće, veću i nepremostivu različitost i udaljenost od, srpskog jezika.

Nikako ne tvrdim, kako bi prvi predsednik nezavisne države Slovenije, možda zbog poznate slovenačke jezičke pedanterije, trebao menjati svoje prezime, kako bi isto umesto srpske »kuće«, bilo bliže slovenačkoj »hiši«, međutim i kod sadašnjeg slovenačkog predsednika boračke organizacije i nekadašnjeg jugoslavenskog političara, Janeza Stanovnika, postoji slična dilema. I kod Stanovnika takođe, Rečnik slovenačkog književnog jezika ne daje nam nikakvo uputstvo, kako nam je, u duhu slovenačkog jezika razumeti, prezime Stanovnik.  Dosta određeniji je već spomenuti Srpskohrvatsko slovenački rečnik u kome nalazimo 19 odrednica povezanih sa prezimenom Stanovnik. Najkonkretnija je odrednica koja »stanovnik« prevodi sa »prebivalec« , nedvosmisleno i bez dodatnih objašnjenja. Srećom, Stanovnik, za razliku od Milana Kučana, ima olakšavajuću okolnost (barem) slovenačkog imena.

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *