Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Песничке награде освојене на сајму књига у Београду 2013

 

СРБИЈО   ЦАРИЦЕ

Прва награда – ВЕСЕЛИН ЈОВАНОВИЋ –
– Јадарски  Одисеј –

Србијо,  мајко не клечи ником
подигни главу, рашири крила.
Не могу лажном крњит´ те сликом
европска земља увијек си била.

Двориле те слушкиње и слуге
из пехара рујно вино пила,
царевала кроз године дуге
царица си на Балкану била.

Ником ниси замутила воду,
нити коме међе преорала,
с пуном софром сваког дочекала
вјечно крв си лила за слободу.

Твоја храброст бијеше понос свијета
опјевана звони кроз вијекове,
чувају је гусле Филипове
сад Европи постала си мета.

Колијевка ти света Метохија
Косово ти срце у грудима,
крв кроз вене , црвени Божури.
стани Европо , куда ти се жури?

Не знамо се бичу повијати,
нити играт´ уз туђу музику,
немој свијету слати лажну слику
већ Европо у Србију сврати.

За трпезом да сте гости наши
кад славимо и кад свадбујемо,
на крштењу када кумујемо,
да вас прате млади тамбураши.

Да видите наше обичаје
како браћа химну Сави поју,
за Косово, свету земљу своју.
манастире што до неба сјаје.

О, Србијо моја напаћена
О, румена јабуко са гране!
Немој мајко ником на кољена
света земљо, Ти ниси од лане.

Аутор песникиња: Зорка Чордашевић

Награда уручена за крсну славу Св. Петку на сајму књига у Београду.

 

 

КАД  СМО БИЛИ ЗВИЈЕРИ

Хиљадама страдалих Срба од комунистичког погрома
– Трећа награда- Јадарског Одисеја –

Скидамо историју пуну ћутања
са тајних гробница и препуних јама,
мртве изводимо у живот и шетњу,
скидамо камење заборава, срама.

Убијене мастилом а онда пушком,
вадимо из мртвих да поново живе,
наталожене неистине смичемо,
са наше прошлости суморне и сиве.

Са наших памћења, туге и лутања,
пуцају зарђали катанци и браве,
а унутра паучина,  блато и талог,
као у филму ужаса и страве.

На небу у Господњем царству вјечности,
неко кришом, мало одшкринуо двјери,
да долине суза,  гробнице и тајне,
кажу какви смо били кад смо били звијери.

Аутор песник: Милад Обреновић- Рогатица-

Обје награде  су додијељене истог дана, на сајму књига у Београду

Искрене честитке – Удружење српских књижевника Словеније

 

 

 

PESNIČKE NAGRADE OSVOJENE NA SAJMU KNJIGA U BEOGRADU 2013

 

 

SRBIJO   CARICE

Prva nagrada – VESELIN JOVANOVIĆ –
– Jadarski  Odisej –

Srbijo,  majko ne kleči nikom
podigni glavu, raširi krila.
Ne mogu lažnom krnjit´ te slikom
evropska zemlja uvijek si bila.

Dvorile te sluškinje i sluge
iz pehara rujno vino pila,
carevala kroz godine duge
carica si na Balkanu bila.

Nikom nisi zamutila vodu,
niti kome međe preorala,
s punom sofrom svakog dočekala
vječno krv si lila za slobodu.

Tvoja hrabrost biješe ponos svijeta
opjevana zvoni kroz vijekove,
čuvaju je gusle Filipove
sad Evropi postala si meta.

Kolijevka ti sveta Metohija
Kosovo ti srce u grudima,
krv kroz vene , crveni Božuri.
stani Evropo , kuda ti se žuri?

Ne znamo se biču povijati,
niti igrat´ uz tuđu muziku,
nemoj svijetu slati lažnu sliku
već Evropo u Srbiju svrati.

Za trpezom da ste gosti naši
kad slavimo i kad svadbujemo,
na krštenju kada kumujemo,
da vas prate mladi tamburaši.

Da vidite naše običaje
kako braća himnu Savi poju,
za Kosovo, svetu zemlju svoju.
manastire što do neba sjaje.

O, Srbijo moja napaćena
O, rumena jabuko sa grane!
Nemoj majko nikom na koljena
sveta zemljo, Ti nisi od lane.

Autor pesnikinja: Zorka Čordašević

Nagrada uručena za krsnu slavu Sv. Petku na sajmu knjiga u Beogradu.

 

KAD  SMO BILI ZVIJERI

Hiljadama stradalih Srba od komunističkog pogroma
– Treća nagrada- Jadarskog Odiseja –

Skidamo istoriju punu ćutanja
sa tajnih grobnica i prepunih jama,
mrtve izvodimo u život i šetnju,
skidamo kamenje zaborava, srama.

Ubijene mastilom a onda puškom,
vadimo iz mrtvih da ponovo žive,
nataložene neistine smičemo,
sa naše prošlosti sumorne i sive.

Sa naših pamćenja, tuge i lutanja,
pucaju zarđali katanci i brave,
a unutra paučina,  blato i talog,
kao u filmu užasa i strave.

Na nebu u Gospodnjem carstvu vječnosti,
neko krišom, malo odškrinuo dvjeri,
da doline suza,  grobnice i tajne,
kažu kakvi smo bili kad smo bili zvijeri.

Autor pesnik: Milad Obrenović- Rogatica-

Obje nagrade  su dodijeljene istog dana, na sajmu knjiga u Beogradu

Iskrene čestitke – Udruženje srpskih književnika Slovenije