Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SEKTOR DIJASPORE ZA NAGRADE, PRIZNANJA, KONKURSE I IZBORE

O R G A N I Z U J E

IZBOR ZA LEPOTICU I LEPOTANA SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE

 

 • Pravo učešća imaju svi srpski državljani iz Republike Slovenije stari od 15 do 25 godina
 • Broj fotografija pojedine osobe treba da sadrži najviše tri (od kojih jedna do pasa i dve cele), da budu potpisane i dostavljene u tri istovetna fotografska primerka.
 • Obaveštenje! Podpise za maloletne treba da obavi jedan od roditelja. Fotografije trebaju biti u jednoj od srpskih tradicionalnih narodnih nošnji ili komplet sopstveno izabrane odeće. Rešenje šifre, u posebnoj koverti, sa kratkom biiografskom beleškom, adresom i telefonom, priložiti uz fotografije i CD podpisan kao dozvolu za objave za srpske časopise »Otadžbinu i Srpsku dijasporu«, sve zajedno poslati na adresu: ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE – SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE (za izbor lepote 2010 god.). Celovška cesta 134, Ljubljana 1 000
 • U Ljubljani, 15.11. 2009. god.
 • SSDS

 


 

SPORTSKI SEKTOR SRPSKE DIJASPORE

O R G A N I Z U J E

MUZIČKI, FOLKLORNI ILI DRAMSKI SEKTOR DIJASPORE

 

 • Poziva mlade Srbe cele Slovenije da se aktivno i dostojanstveno uključe u njezina društva, formirajuće ili razširujući folklorne, dramske, recitatorske i pevačke grupe za iduće aktivnosti u godinama koje dolaze.
 • Pravo učešća imaju svi Srbi iz Republike Slovenije stari od 06 do 25 godina, koji će biti raspoređeni u tri starosne grupe i ponosno nositi srpska tradicionalna obeležja. Predviđene grupe biće formirane isključivo po društvima Saveza srpske dijaspore Slovenije u većim gradovima Slovenije. Upravo tako pozivamo sve srpske članove (mlađe i starije) koji znaju ili žele svirati na nekom od muzičkih instrumenata (gitara, harmonika, violina itd.) da se obavezno jave. Za takve ozbiljnije grupe, naš Savez uz donatore će im omogućiti i profesionalno snimanje.
 • Prijave možete slati na adresu: ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE – SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE (za muzički, folklorni ili dramski sektor dijaspore). Celovška cesta 134, Ljubljana 1000
 • Krajnji rok za slanje pismenih prijava je 30. mart 2010. godine. Nakon toga roka će svi kandidati biti pozvani na konkretniji razgovor i dogovore.
 • U Ljubljani, 15.11. 2009. god. SSDS

 


 

NJEGOVA DRUŠTVA, ČLANOVI, SIMPATIZERI I PRIJATELJI ORGANIZUJU I IZVODE GODIŠNJU PREZENTACIJU SRPSKE KULTURE:

IZVORNU SRPSKU IGRU, JEZIK, MUZIKU I PESMU.

 • Čuvajući tako naše tradicionalno narodno bogastvo. Naziv kulturno-umetničkih prezentacija u Ljubljani je „VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE“ (avgusta ili septembra); i u Republici Srpskoj „PETROVDANSKI SABOR“ (11-12. 07. 2010 god. MZ. Romanovci i Mašići na domak Gradiške). Zainteresovana srpska društva mogu se pravovremeno prijaviti i učestvovati na tim značajnim prezentacijama.