Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SRBI ZA SRBE UZ DOSTOJNA LICA – NIKAD GRANICA

SAOPŠTENJE

Podneta je tužba internom sudu OEBS-a u Ženevi (OSCE – Court of Conciliation and Arbitration Geneva Switzerland) od Skupštine AP KiM i sedam nevladinih organizacija (NVO) Republike Srbije. Razlog obraćanja OEBS-u u Ženevi (OSCE – Court of Conciliation and Arbitration Geneva Switzerland) je zloupotreba zaštićene banke ID – (lični identitet) podataka.

Imena i prezimena, IDP evidencije (interno raseljenih – IRL) čine banku ID podataka Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije – čuvaju se u skladu sa principima o zaštiti banke ID podataka UNHCR. Davanjem ID podataka trećim licima ugrožava se bezbednost i integritet IDP iz zaštićene banke ID podataka.
U izbornom procesu nepriznate države „Republika Kosova“, njihov „CIK“ (ime centralne izborne komisije samoprozvane „Republika Kosova“) u saradnji sa Vladom Republike Srbije, zloupotrebljava međunarodne relevantne organizacije odgovorne za mir i bezbednost u svetu – kroz mirovne pregovore i briselske mirovne pregovore.

Lokalna administracija Komesarijata za Izbeglice i Migracije doprinosi sa Vladom Srbije i medijatorom mirovnih pregovora briselskog mirovnog pregovarača (Ketrin Ešton), silovanje državnog identiteta i ljudskih prava u svakodnevnoj praksi Republike Srbije, manipulacijom ID podataka.

Žrtve postaju ponovo žrtve u genocidnom postratnom mirovnom procesu kroz dugogodišnje silovanje i reviziju ID – državnosti. Zbog direktne moći političke kampanje učesnici mirovnih pregovora uz pomoć kancalarije u Briselu, svedoci smo direktnog miniranja poverenja i dugogodišnjeg međunarodnog kredibiliteta organizacija odgovornih za mir i bezbednost u svetu (OSCE, OHCHR, UN Security Council, UNHCR).

Osnove postojanja i razlog međunarodnih konvencija o bezbednosti i miru u svetu, na ovaj način aktuelni međunarodni politički mirovni proces za Republiku Srbiju – KiM u srcu ratnih sukoba kroz kampanju silujue postratni Mir i siluje međunarodni obavezujući protokol o miru i bezbednosti: konvencije o stečenim ljudskim pravima državnog identiteta {(ID)(IRL)}, samovoljnim brisanjem i revizijom prkomerne političke moći. Svedoci smo prinude u vršenju administrativnog genocida nad IRL što potvrđuje naš razlog alarmiranja relevantnih međunarodnih organizacija da primireno žarište ne može očekivati realni mir, ako žrtve postaju ponovo žrtve. Svako odobravanje agresije na žrtve u svim oblicima je rezultat genocida. Dvadesetprvi vek i Evropski Kontinent ima veliki interes da spreči čak i javnu sumnju na genocid da bi sačuvao mir i bezbednost u Evropi. Iz toga je proistekla naša tužba OEPS-u sa relevantnim dokazima.

Sekretar privremene Skupštine AP KiM
Ljiljana Ljumović

СРБИ ЗА СРБЕ УЗ ДОСТОЈНА ЛИЦА
– НИКАД ГРАНИЦА

САОПШТЕЊЕ

Поднета је тужба интерном суду ОЕБС-а у Женеви (ОСЦЕ – Цоурт оф Цонцилиатион анд Арбитратион Генева Сwитзерланд) од Скупштине АП КиМ и седам невладиних организација (НВО) Републике Србије. Разлог обраћања ОЕБС-у у Женеви (ОСЦЕ – Цоурт оф Цонцилиатион анд Арбитратион Генева Сwитзерланд) је злоупотреба заштићене банке ИД – (лични идентитет) података.

Имена и презимена, ИДП евиденције (интерно расељених – ИРЛ) чине банку ИД података Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије – чувају се у складу са принципима о заштити банке ИД података УНХЦР. Давањем ИД података трећим лицима угрожава се безбедност и интегритет ИДП из заштићене банке ИД података.

У изборном процесу непризнате државе „Република Косова“, њихов „ЦИК“ (име централне изборне комисије самопрозване „Република Косова“) у сарадњи са Владом Републике Србије, злоупотребљава међународне релевантне организације одговорне за мир и безбедност у свету – кроз мировне преговоре и бриселске мировне преговоре.

Локална администрација Комесаријата за Избеглице и Миграције доприноси са Владом Србије и медијатором мировних преговора бриселског мировног преговарача (Кетрин Ештон), силовање државног идентитета и људских права у свакодневној пракси Републике Србије, манипулацијом ИД података.

Жртве постају поново жртве у геноцидном постратном мировном процесу кроз дугогодишње силовање и ревизију ИД – државности. Због директне моћи политичке кампање учесници мировних преговора уз помоћ канцаларије у Бриселу, сведоци смо директног минирања поверења и дугогодишњег међународног кредибилитета организација одговорних за мир и безбедност у свету (ОСЦЕ, ОХЦХР, УН Сецуритy Цоунцил, УНХЦР).

Основе постојања и разлог међународних конвенција о безбедности и миру у свету, на овај начин актуелни међународни политички мировни процес за Републику Србију – КиМ у срцу ратних сукоба кроз кампању силујуе постратни Мир и силује међународни обавезујући протокол о миру и безбедности: конвенције о стеченим људским правима државног идентитета {(ИД)(ИРЛ)}, самовољним брисањем и ревизијом пркомерне политичке моћи. Сведоци смо принуде у вршењу административног геноцида над ИРЛ што потврђује наш разлог алармирања релевантних међународних организација да примирено жариште не може очекивати реални мир, ако жртве постају поново жртве. Свако одобравање агресије на жртве у свим облицима је резултат геноцида. Двадесетпрви век и Европски Континент има велики интерес да спречи чак и јавну сумњу на геноцид да би сачувао мир и безбедност у Европи. Из тога је проистекла наша тужба ОЕПС-у са релевантним доказима.

Секретар привремене Скупштине АП КиМ
Љиљана Љумовић