Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SKHD »DESANKA MAKSIMOVIĆ« na SKUPŠTINI ZADOVOLJNA SA BROJNIM AKTIVNOSTIMA POSTIGNUTIM U 2012. GODINI

Pripremio: Đuro Tešanović

Srpsko kulturno humanitarno društvo “Desanka Maksimović” iz Celja u 2012 godini organizovalo je i uspešno izvelo brojne kulturne prezentacije. Ovo srpsko društvo jedno od većih i aktivnijih srpskih društava u Sloveniji i aktivniji je član Saveza srpske dijaspore Slovenije. Ono je zadnjih godina uz brojne kulturne prezentacije između ostaloga uspešno realiziralo i pojedine humanitarne koncerte. Druženje i  očuvanje izvorne srpske kulturne baštine u Sloveniji daje plodne rezultate. Društvo broji oko 450 članova, čiju populaciju popunjavaju većinom mladi članovi studenti i  đaci. Naravno, među njima ima i različitih vrhunskih stručnjaka (intelektualaca.)

Svakako,  jedan od aktivnijih dr. Stevan Đorđević, a pripada mu  posebno mesto i zahvala. Kroz bogate učestale kulturno umetničke prezentacije, često se igralo, plesalo, častilo pilo do kasnih jutarnjih sati. Pitamo se – nije li to i pravi smisao, ugodno raspoloženje i radost, te lepo druženje uz prijatelje i poznanike? 
Skupštinu je otvorio predsednik društva mr. Nikola Vlahović, pozdravi prisutne, te predložio dnevni red koji je bio bez izmena i dopuna prihvaćen.

 

Za predsednika godišnje skupštine izabran je g. Đuro Tešanović, za članove radnog predsedništva dr. Stevan Đorđević i dr. Miloš Kosanović, za vođenje zapisnika potvrđena je sakretarka gospođa Milka Vrsajković.

1.    Otvaranje skupštine;
2.    Izbor radnih tela skupštine;
3.    Usvajanje stalnog Poslovnika o radu skupštine;
4.    Izveštaj radnih organa društva (predsednik društva, predsednik NO, disciplinska komisija i financijski izveštaj);
5.    Rasprava po podnesenim izveštajima i usvajanje izveštaja;
6.    Plan rada društva za 2013 godinu;
7.    Zamena jednog člana UO;
8.    Razno.
Izlaganje predsednika društva mr. Nikole Vlahovića

Naša najvažnija tradicionalna kulturna manifestacija »ĐURĐEVAK« koja je ponos i »lična karta« našeg društva koja se ove godine održava malo bogatijim programom sa više kulturne raznolikosti. Tako da je pred nama još jedan veliki izazov koji sa potencijalom kojim raspolažemo možemo zasigurno uspešno realizovati.

Poštovane članice i članovi, u narednom periodu trebamo posvetiti posebnu pažnju učlanjivanju mladih u  društvene sekcije koje veoma uspešno deluju. Takođe omasovljavanje članstva mora biti prioritetno, tako da pokažemo našim naraštajima pravu smer očuvanja naše tradicije i kulture.  

Na kraju iznošenja plana rada za naredni period, uz vašu pomoć kao predsednik društva zauzimaću se:

–    da se dosledno poštuju odredbe Statuta društva,
–    da društvo deluje u duhu zakonskih odredaba Zakona o društvima R. Slovenije.
–    da aktivno sarađuje sa SSDS, sa JSKD R. Slovenije, opštinom Celje, sa Zvezom kulturnih društev Celje,
–    da ostvaruje saradnju sa srodnim društvima u R. Sloveniji, kao i širom dijaspore,
–    da društvo samostalno i preko SSDS ostvaruje saradnju sa Ministarstvom za dijasporu R. Srbije, sa ambasadama R. Srbije i BiH u Sloveniji.

Poštovane članice i članovi, izneseni plan rada društva za naredni period planiran je prema našim redovnim društvenim aktivnostima, kao i na osnovu raspisanih projekata od strane JSKD R. Slovenije i opštine Celje. Realizacija planiranih manifestacija zavisi u prvom redu od odobrenih financijskih sredstava, od donatora društva kao i od broja članova, odnosno ubrane društvene članarine.
Prema odzivu mladih koji su uključeni u rad društva i prema saznanjima da žele i drugi da nam se pridruže, SKHD »Desanka Maksimović« iz Celja ne treba da strahuje za svoju budućnost.

Plan rada društva za 2013 – u godinu

Planom rada društva za naredni perid predviđamo realizaciju prijavljenih projekata koje će odobrititi JSKD R. Slovenije i opština Celje, kao i prijavljenih projekata na nivou SSDS. Naše društvo je član SSDS (saveza srpske dijaspore Slovenije) kao krovne organizacije Srpskih društava koja su članovi saveza. Tako da planiramo razne nastupe na nivou SSDS u R. Sloveniji i široj regiji. Uz veliku pomoć SSDS kao kulturne organizacije koja je pridobila status javnog značaja, dobili smo na besplatno korištenje nove društvene prostorije u kojima planiramo pored društvenih aktivnosti urediti i manju biblioteku koju planiramo snadbeti prvenstveno knjigama naših pesnika. 

Datumi i nazivi planiranih nastupa za tekuću 2013 godinu su sledeći:

19.04.2013 Festival prostovoljstva Celje;
05.05.2013 Vaskrs kod SPC (nastup pred našom crkvom);
12.05.2013 Regijsko srečanje etno skupina Lenart 2013 (ako budemo imali muziku u živo);
17.18.19 Maj Đurđevak, od toga je 17.05. Koncert Bisernice, a ostali 18 i 19 maj, smotra folklora i veče srpske poezije;
Početak mjeseca jula, gostovanje u Badovincima (finance), gostovanje u Gospiću povodom 70 godina smrti Nikole Tesle (datum će se kasnije odredit);
28.06.2013 Mašići, međunarodni Vidovdanski festival folklora u Srpskoj;
12.07.2013 Slava Saveza srpske dijaspore Slovenije uz kulturno umetnički program u Ljubljani;
31.08. do 02.09.2013 Veseli dani srpske diaspore Slovenije, nastup u Ljubljani SSDS;
septembar mjesec Seminar za vođe folklora pod okriljem našeg društva;
Planiraju se u novembru i dva humanitarna koncerta;
Podržao se prihvaćeni plan rada Saveza srpske dijaspore Slovenije za 2013 godinu u kom će u više kulturnih prezentacija učestvovati i naši članovi;
Pripreme uz kulturni program za krsnu slavu društva 31.oktobar Sv. Luka.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *