IZMEĐU CARSTVA „ZEMALJSKOGA“ I „NEBESKOGA“

Pripremio: dr. sci. Saša Gajić

Kulminacija kosovske krize koja je započela samovoljnim proglašenjem nezavisnosti i protivpravnim priznavanjem ovog dela Srbije za »samostalnu državu«, ponovo je živote svih građana Srbije, hteli to oni sebi da priznaju ili ne, stavila pred izbor koga donose kosovska iskušenja…

Opširnije

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah

Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI). Veljati je začel 23. marca 1976 v skladu s 49. členom.

Preambula

Države pogodbenice tega Pakta
so se v prepričanju,da pomeni po načelih, razglašenih v Ustanovni…

Opširnije

Амбасадоре! Стидите ли ce Ви свог језика?

Радован Б. Милић
Амбасадор било које државе, као изасланик њеног председника, руководства и политике, морао би бити оличење своје земље у земљи у којој је примљен и у којој је добио агреман. Морање за српске амбасадоре, како изгледа, не значида они и стварно морају бити њено оличење. Или можда баш јесу?
Да видимо зашто!
Ако држава и њена влада не стварају повољну слику о Србији и Србима у свету, зашто би то морао чинити њен изасланик? Ако држава не штити своје грађане у Србији и ван Србије, зашто би то морао чинити њен амбасадор? Ако држава не поштује Устав, зашто би га он поштовао?
Тако посматрано, данашњи амбасадор Србије у Словенији је оличење своје државе. Његово (не) поступање је у складу са државном политиком Србије, па је чак у нечем и напреднији од актуелне српске напредне власти.
Указом бившег председника Србије Бориса Тадића, Александар Радовановић је 09.12.2011 године постављен на место које и данас обавља, уз напомену, да је од 2009. био саветник за спољну политику тадашњег председника Владе Србије Мирка Цветковића.Ступивши на дужност, нови амбасадор затичеу српској амбасади у Љубљани Александру Станковић,кадар Демократске странке, са завршеном средњом школом, која је под сумњивим околностима докторирала а затим постављена на место више саветнице за политичка питања. Упозорен од Србина који живи у Словенији да је Станковићева огрезла у корупцију, Александар Радовановић не реагује, већ је и штити. Станковићева користи наклоност свог шефа, ангажује СОВУ – (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija), која на захтев амбасаде, 20. априла 2012 године, у 9 часова, посећује Србина у његовом словеначком стану и започињенад њим тортуруистражних радњи. Епилог немилог догађаја је правоснажна пресуда, а без рочишта, доказног градиваи права жалбе, којом је Србин осуђен на казну затвора до 30. дана и то због откривања сумњивог конфликта интереса у којем се нашла Александра Станковић.
Таквим поступањем, амбасадор Радовановић је дрско прегазио Устав Републике Србије, члан 13, у коме се каже, да Република Србија штити права и интересе својих држављана у иностранству. Чија је права штитио амбасадор у конкретном случају?
Али, то није једини грех амбасадора Радовановића. Половином октобра 2012, у емисијi словеначке телевизије„Интервју и тачка“, на питање водитељке: „Да ли говори словеначки“, он одговара да не, али да говори регионалним језиком, и исправља водитељку недозвољавајући јој да српски језик назива српским, већ каже да је то регионални. Признаје, да постоје босански, хрватски и тај како га је водитељка назвала српски језик, мада по њему није лош израз регионални есперанто језик. „Са словеначким колегама говорим регионалним језиком, изјавио је српски амбасадор у Словенији. (Погледати од 17:44 мин – до 19:00 мин)https://www.youtube.com/watch?v=JXZp2UTKlDE
Оваквом изјавом и односом до српског језика, амбасадор Радовановић је по други пут, на најгрубљи начин прекршио Устав Републике Србије, члан 10, у коме дословно пише: У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо.
Ако се притом изврши увид у званични портал амбасаде још једном ће се потврдити да се заиста Устав не поштује, и да им је портал исписан, како амбасадор рече, регионалним есперанто језиком.
Како се не би читаоцидовели у заблуду да „кадар“ Бориса Тадића и Мирка Цветковића ништа не ради,вредно је споменути да је српска амбасада из Љубљане, као наручилац,14.11.2014. године склопила уговоро оперативномлизингу са фирмом Porsche Leasing SLO d.o.o. за набавкуслужбеногвозилазапотребеамбасаде,а вредностуговора о набавције 26.319,45еврасапорезом, и периодомважењауговора на 48 месеци.С обзиром да се у склопљеном уговору за набавку аутомобила ради о оперативном лизингу, треба знати да је то практично изнајмљивање аута од власника – лизинг куће, и да аутомобил није нити ће бити власништво српске амбасаде односно Р. Србије, стим да корисник по истеку договореног периода има могућност да возило откупи. Занимљиво би било сазнати шта се догодило са аутомобилом који је српска амбасада употребљавала за време мандата бившег амбасадора Предрага Филипова, као и шта ће се догодити са овим аутомобилом по истеку периода од четрдесет осам месеци? Да ли је то српска пракса, и да ли је паметно да се толики новац баци у ветарза нешто што неће бити власништво Србије. Није ли постојало неко друго јефтиније, а практичније и трајније решење?
А само пар дана пре тога, 27.10.2014.иста амбасада је склопила и уговор о замениитисона у стану домара за 2.189,30евракао и у секретаријату амбасаде за 2.193,74…

Opširnije

Beseda uz jubilanrnu posetu našoj internetnoj stranici

Pripremio odgovorni urednik : prof. Milenko Vakanjac

Između  20. i 21.12.2013.godine, zabeležili smo broj od milion posetilaca na našoj internetnoj stranici. Da smo precizni, od našeg osnivanja, pa do kraja 2013.godine, zabeležili smo milion ljudi koje, na takav ili drugi način…

Opširnije

Slepi rođeni

Pripremio dopisnik: Radovan B. Milić
Radoje Domanović u satiričnoj pripovetci  »Vođa« još davne 1901. godine je zapisao sledeće: »Mi se tebi poverismo, da bi po tom dodao,  dve stotine porodica povedosmo za tobom, a sada prebroj koliko nas je još ostalo«
Tako bih od prilike započeo…

Opširnije